ads

انواع مهاربندها، دانلود رایگان پاورپوینت انواع سیستم های مهاربندی

انواع مهاربندها، دانلود رایگان پاورپوینت انواع سیستم های مهاربندی

انواع مهاربندها، دانلود رایگان پاورپوینت انواع سیستم های مهاربندی –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “انواع مهاربندها، دانلود رایگان پاورپوینت انواع سیستم های مهاربندی   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۹٫۲ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع انواع مهاربندها، دانلود رایگان پاورپوینت انواع سیستم های مهاربندی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

انواع پله ها و نحوه طراحی آنها – پاورپوینت انگلیسی

انواع پله ها و نحوه طراحی آنها – پاورپوینت انگلیسی

انواع پله ها و نحوه طراحی آنها – پاورپوینت انگلیسی –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “انواع پله ها و نحوه طراحی آنها – پاورپوینت انگلیسی   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۲٫۱ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع انواع پله ها و نحوه طراحی آنها – پاورپوینت انگلیسی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله – پاورپوینت مهندسی عمران

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله – پاورپوینت مهندسی عمران

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله – پاورپوینت مهندسی عمران–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله – پاورپوینت مهندسی عمران   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۱۲٫۳ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله – پاورپوینت مهندسی عمران به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

تقویت سازه های بتن آرمه بوسیله FRP – دانلود پاورپوینت

تقویت سازه های بتن آرمه بوسیله FRP – دانلود پاورپوینت

تقویت سازه های بتن آرمه بوسیله FRP – دانلود پاورپوینت –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “تقویت سازه های بتن آرمه بوسیله FRP – دانلود پاورپوینت   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۱۰٫۲ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع تقویت سازه های بتن آرمه بوسیله FRP – دانلود پاورپوینت به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

میراگرهای جرمی تنظیم شده یا Tuned Mass Damper ها

میراگرهای جرمی تنظیم شده یا Tuned Mass Damper ها

میراگرهای جرمی تنظیم شده یا Tuned Mass Damper ها –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “میراگرهای جرمی تنظیم شده یا Tuned Mass Damper ها   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۲٫۳ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع میراگرهای جرمی تنظیم شده یا Tuned Mass Damper ها به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

پاورپوینت سقف کاذب – دانلود رایگان

پاورپوینت سقف کاذب – دانلود رایگان

پاورپوینت سقف کاذب – دانلود رایگان –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “پاورپوینت سقف کاذب – دانلود رایگان   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۲٫۶ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع پاورپوینت سقف کاذب – دانلود رایگان به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

مقدمه و معرفی پس کشیدگی، پیش تنیدگی و روش های آنها

مقدمه و معرفی پس کشیدگی، پیش تنیدگی و روش های آنها

مقدمه و معرفی پس کشیدگی، پیش تنیدگی و روش های آنها –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “مقدمه و معرفی پس کشیدگی، پیش تنیدگی و روش های آنها   است.
این پروژه در قالب ppt بوده و حجمی در حدود ۴٫۷ مگابایت  می باشد
در این فایل  به موضوع مقدمه و معرفی پس کشیدگی، پیش تنیدگی و روش های آنها به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه
Page 1 of 1012345...10...Last »