ads
ads
ads
ads
ads

شمع سکانتی

شمع سکانتی

👈 دیوراهای شمع سکانتی با اجرای شمع های بتنی مسلح با مقطع دایره که دارای همپوشانی هستند شکل می‌گیرد. شمع‌های سکانتی توسط میلگردهای فولادی و یا تیرهای فولادی مسلح می‌شوند. حفاری می تواند زیر تراز گل حفاری باشد و یا به صورت مغزه‌گیری انجام شود. شمع‌های اولیه در ابتدا نصب می‌شوند و پس از رسیدن به مقاومت نهایی، شمع‌های ثانویه مابین آنها احداث می‌گردند. همپوشانی شمع‌ها معمولاً ۳ اینچ یا ۸ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.
شمع سکانتی

شمع سکانتی

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها مناسب نبوده و باعث کاهش استحکام ساختمان هنگام زلزله میشود.

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

وال پست (Wall Post) چیست

وال پست (Wall Post) چیست

👈 کلافی است که در طولهای مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود.
👈 وال پست به معنای نگهدارنده دیوار و به ۲ صورت وال پست قائم و وال پست افقی می باشد . این وال پست ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد .
👈 وال پست قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش میشود .
👈 طبق تعریف بند ۳-۷ صفحه ۶۴ آئین نامه ۲۸۰۰ ویرایش دوم ، حداکثر طول مجاز دیوار غیر سازه ای یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارتست از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و یا ۶ متر هر کدام کمتر باشد و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور ۳٫۵ متر می باشد . در شرایط فوق نیازی به اجرای وال پست قائم یا افقی نیست ولی در صورت اضافه شدن دهنه ها یا ارتفاع نیاز به استفاده از وال پست می باشد.
وال پست (Wall Post) چیست

وال پست (Wall Post) چیست

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دعوی مطالبه اجور معوقه

دعوی مطالبه اجور معوقه

🔸خانه ملکی / دعوی مطالبه اجور معوقه
🔹دادخواست مطالبه اجور معوقه
🔸مطالبه اجور معوقه میبایست با ارائه و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح انجام پذیرد بدین صورت که ضمن تقدیم دادخواست باید مدارکی دال بر عدم پرداخت اجور ضمیمه گردیده و کپی مصداق اجاره نامه تنظیم شده که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است را نیز به پیوست دادخواست تقدیم نمود.
🔹تفاوت دعاوی مطالبه اجرت المثل و مطالبه اجور معوقه
🔸تفاوت دعوای مطالبه اجرت المثل با مطالبه اجور معوقه در این است که مطالبه اجور معوقه در جایی مطرح است که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی اجرت المثل زمانی مطرح است که قرارداد اجاره موجود نباشد و یا مدت آن منقضی شده باشد و یا تصرفات بصورت غصبی و بدون اذن یا توافق مالک باشد.
🔹آیا دعاوی مطالبه اجور معوقه هزینه دادرسی دارد؟
🔸دعاوی اجور معوقه هزینه دادرسی داشته و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت گردد که پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر قابلیت وصول از مستأجر را دارد.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

شرایط فشردگی اعضاء در انواع قابهای فولادی

شرایط فشردگی اعضاء در انواع قابهای فولادی

۱-قاب خمشی معمولی:
چون از این قاب و اتصالاتش در برابر زلزله انتظار شکلپذیری نداریم پس اصلا عضو فیوز هم وجود ندارد و کلیه مقاطع صرفا فشرده باشند کافی است، بنابراین در این قاب استفاده از ورق تقویت به شرط فشرده بودن مجاز است (جوش ورق تقویت هم میتواند منقطع باشد).

۲- قاب خمشی متوسط و ویژه:

در این دو نوع قاب در برابر زلزله انتظار شکلپذیری داریم و دو انتهای تیرها فیوز سازه ای بوده و در برابر نیروهای شدید زلزله با تشکیل مفصل پلاستیک در این قسمتها میتواند انرژی زلزله را مستهلک کند.
بنابراین تیرها در این قابها میبایست به ترتیب فشرده لرزه ای با شکلپذیری متوسط و زیاد باشد و استفاده از ورق تقویت در این دو قاب هم غیر مجاز است.

۳-قاب مهاربند ی همگرا ی معمولی:

از این نوع قاب هم انتظار تغییر شکلهای غیرالاستیک زیادی نمیرود لذا فشرده بودن تیرها و مهاربندهای دهانه های قابهای با مهاربند ضربدری و قطری کافی است. ولی مهاربندهای شورون (هفتی و هشتی) و تیرهای دهانه هایی که مهاربند وجود دارد بایستی فشرده لرزه ای با سطح متوسط باشد. ولی در تیرهای خارج از دهانه های مهاربندی حتی لزومی به فشرده بودن تیر نیست و از تیر لانه زنبوری هم می تونیم استفاده کنیم.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

کمانش اعضای تحت فشار 

کمانش اعضای تحت فشار 

کمانش یعنی ناپایداری و از بین رفتن عضو، تحت تغییرشکلهای جانبی زیاد که به علت نیروها یا تنشهای فشاری رخ میدهد. در اعضای تحت فشار، علاوه بر انهدام یا تسلیم مصالح تحت تنشهای فشاری، کمانش یا از بین رفتن پایداری ارتجاعی عضو میتواند تحت تنشهای به مراتب کوچکتر از مقاومت نهایی مصالح، باعث خرابی شود.

در عضو ساخته شده از نیمرخ فولادی (مثلاً یک ستون فولادی) کمانش به دو صورت ممکن است رخ دهد؛ الف: کمانش کلی عضو، ب: کمانش موضعی اجزای بال یا جان نیمرخ به علت تنشهای فشاری.

نیروی کمانشی ستون نسبت مستقیم با مقطع ستون و نسبت عکس با ارتفاع آن در حد فاصل طبقات دارد. یعنی هرچه ابعاد مقطع ستون بزرگتر باشد، نیروی کمانش آن بزرگتر و هر چه ارتفاع آن بلندتر باشد، نیروی کمانش آن کوچکتر است.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه