بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

دانلود رایگان معیارهای طراحی تیرهای لانه زنبوری (دکتر سید محمد سعید ضیاالحق)

دانلود رایگان معیارهای طراحی تیرهای لانه زنبوری (دکتر سید محمد سعید ضیاالحق)

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان جزوه دستنویس مدلسازی رفتار خاک

—————————————————————

فرمت فایل:

pdf

—————————————————————

تعداد صفحات

—————————————————————

صاحب اثر

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان مقایسه دیوارهای پنلی و بلوکی

دانلود رایگان مقایسه دیوارهای پنلی و بلوکی (عملکرد لرزه ای، صوتی، حرارتی، حریق و پارمترهای اجرایی)

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان مقایسه دیوارهای پنلی و بلوکی (عملکرد لرزه ای، صوتی، حرارتی، حریق و پارمترهای اجرایی)

—————————————————————

فرمت فایل:

pdf

—————————————————————

تعداد صفحات

۱۸

—————————————————————

صاحب اثر

انجمن ایرانی مهندسان محاسب

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فیلم آموزشی نحوه متره آرماتورهای برشی تیرچه

دانلود رایگان فیلم آموزشی نحوه متره آرماتورهای برشی تیرچه

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان فیلم آموزشی نحوه متره آرماتورهای برشی تیرچه

—————————————————————

فرمت فایل:

mp4

—————————————————————

تعداد صفحات

—————————————————————

صاحب اثر

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان نحوه متره آرماتوربندی پله دوطرفه بتنی به همراه لیستوفر (مهندس نوید سلیمانی پور)

دانلود رایگان نحوه متره آرماتوربندی پله دوطرفه بتنی به همراه لیستوفر (مهندس نوید سلیمانی پور)

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان نحوه متره آرماتوربندی پله دوطرفه بتنی به همراه لیستوفر (مهندس نوید سلیمانی پور)

—————————————————————

فرمت فایل:

pdf

—————————————————————

تعداد صفحات

—————————————————————

صاحب اثر

مهندس نوید سلیمانی

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان آموزش نحوه ی متره سازه های فولادی (انواع پروفیل و ورق، مقاطع باکس، بادبند و انواع اتصالات)

دانلود رایگان آموزش نحوه ی متره سازه های فولادی (انواع پروفیل و ورق، مقاطع باکس، بادبند و انواع اتصالات)

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان آموزش نحوه ی متره سازه های فولادی (انواع پروفیل و ورق، مقاطع باکس، بادبند و انواع اتصالات)

—————————————————————

فرمت فایل:

pdf

—————————————————————

تعداد صفحات

—————————————————————

صاحب اثر

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان مثالهای متعدد حل شده از طراحی پی ها و دیوارهای حائل

دانلود رایگان مثالهای متعدد حل شده از طراحی پی ها و دیوارهای حائل

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان مثالهای متعدد حل شده از طراحی پی ها و دیوارهای حائل

—————————————————————

فرمت فایل:

pdf

—————————————————————

تعداد صفحات

۲۰ صفحه دستنویس

—————————————————————

صاحب اثر

دکتر تن زاده

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان جزوه مبانی اقتصاد مهندسی دکتر محمد آزادنیا

دانلود رایگان جزوه مبانی اقتصاد مهندسی دکتر محمد آزادنیا

مشخصات این فایل دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
دانلود رایگان جزوه مبانی اقتصاد مهندسی دکتر محمد آزادنیا

—————————————————————

فرمت فایل:

pdf

—————————————————————

تعداد صفحات

—————————————————————

صاحب اثر
دکتر محمد آزادنیا

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه