بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

محاسبه زمان تناوب و مود شکل ها در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۲ آموزش سیف سافت سیویل)

محاسبه زمان تناوب و مود شکل ها در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۲ آموزش سیف سافت سیویل)

محاسبه زمان تناوب و مود شکل ها در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۲ آموزش سیف سافت سیویل) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “محاسبه زمان تناوب و مود شکل ها در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۲ آموزش سیف سافت سیویل)” است.
این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۱۸ مگابایت و ۱۲ دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.
در این فایل به موضوع محاسبه زمان تناوب و مود شکل ها در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۲ آموزش سیف سافت سیویل) پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.
سیف 2016

سیف ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

ابزار قاب معادل یا Equivalant Frame در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۱ آموزش سیف سافت سیویل)

ابزار قاب معادل یا Equivalant Frame در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۱ آموزش سیف سافت سیویل)

ابزار قاب معادل یا Equivalant Frame در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۱ آموزش سیف سافت سیویل)– آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ ابزار قاب معادل یا Equivalant Frame در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۱ آموزش سیف سافت سیویل)” است.
این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۳۸ مگابایت و ۲۲ دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.
در این فایل به موضوع ابزار قاب معادل یا Equivalant Frame در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۱ آموزش سیف سافت سیویل)  پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.
سیف 2016

سیف ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آپلیفت فونداسیون در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۰ آموزش سیف سافت سیویل)

آپلیفت فونداسیون در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۰ آموزش سیف سافت سیویل)

آپلیفت فونداسیون در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۰ آموزش سیف سافت سیویل) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آپلیفت فونداسیون در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۰ آموزش سیف سافت سیویل)” است.
این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۴۷ مگابایت و ۱۰ دقیقه زمان دارد و به زبان فارسی است.
در این فایل به موضوع آپلیفت فونداسیون در نرم افزار Safe2016 (جلسه ۱۰ آموزش سیف سافت سیویل) پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.
سیف 2016

سیف ۲۰۱۶

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

مراحل طراحی پی در safe – جزوه آموزش گام به گام فارسی

مراحل طراحی پی در safe – جزوه آموزش گام به گام فارسی

مراحل طراحی پی در safe – جزوه آموزش گام به گام فارسی–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “مراحل طراحی پی در safe – جزوه آموزش گام به گام فارسی  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۴٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع مراحل طراحی پی در safe – جزوه آموزش گام به گام فارسی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

تحلیل وطراحی پی گسترده همراه با مدلسازی شمع در نرم افزار سیف (Safe)

تحلیل وطراحی پی گسترده همراه با مدلسازی شمع در نرم افزار سیف (Safe)

تحلیل وطراحی پی گسترده همراه با مدلسازی شمع در نرم افزار سیف (Safe)–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “تحلیل وطراحی پی گسترده همراه با مدلسازی شمع در نرم افزار سیف (Safe)  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۲٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع تحلیل وطراحی پی گسترده همراه با مدلسازی شمع در نرم افزار سیف (Safe) به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود آموزش مدلسازی و طراحی انواع پی ها در نرم افزار سیف

دانلود آموزش مدلسازی و طراحی انواع پی ها در نرم افزار سیف

دانلود آموزش مدلسازی و طراحی انواع پی ها در نرم افزار سیف–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود آموزش مدلسازی و طراحی انواع پی ها در نرم افزار سیف  است.

این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۳ مگابایت  می باشد.

در این فایل آموزش مدلسازی و طراحی انواع پی ها در نرم افزار سیف به طور مفصل پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

پروژه مهندسی عمران

  (بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه