بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

آموزش طراحی فونداسیون گسترده با سپ ۲۰۰۰

آموزش طراحی فونداسیون گسترده با سپ ۲۰۰۰

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش طراحی فونداسیون گسترده با سپ ۲۰۰۰

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۲۲:۱۳ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

سپ ۲۰۰۰

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش طراحی خرپای سقف با نرم افزار سپ ۲۰۰۰

آموزش طراحی خرپای سقف با نرم افزار سپ ۲۰۰۰

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش طراحی خرپای سقف با نرم افزار سپ ۲۰۰۰

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۲۴:۳۶ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

سپ ۲۰۰۰

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش تحلیل تاریخچه زمانی سازه با جداگر لرزه ای

آموزش تحلیل تاریخچه زمانی سازه با جداگر لرزه ای

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش تحلیل تاریخچه زمانی سازه با جداگر لرزه ای

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۱۸:۱۳ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

سپ ۲۰۰۰

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نحوه تصمیم گیری درباره محل و جهت ستون ها در ایتبس

آموزش نحوه تصمیم گیری درباره محل و جهت ستون ها در ایتبس

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش نحوه تصمیم گیری درباره محل و جهت ستون ها در ایتبس

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۰۹:۵۹ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

ایتبس

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش ویدیوی خروجی گرفتن از ایتبس ۲۰۱۸ به رویت ۲۰۲۰

آموزش ویدیوی خروجی گرفتن از ایتبس ۲۰۱۸ به رویت ۲۰۲۰

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش ویدیوی خروجی گرفتن از ایتبس ۲۰۱۸ به رویت ۲۰۲۰

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۰۶:۵۴ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

ایتبس – رویت

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش رفع خطای license_not_recognized_error_120 در ایتبس

آموزش رفع خطای license_not_recognized_error_120 در ایتبس

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش رفع خطای license_not_recognized_error_120 در ایتبس

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۰۴:۰۷ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

ایتبس

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش کار با Model view و graphic option در ایتبس

آموزش کار با Model view و graphic option در ایتبس

مشخصات این ویدیوی دانلودی که برای استفاده شما مهندسان گرانقدر به صورت مستقیم در سایت سافت سیویل آماده شده است به صورت زیر است

—————————————————————

عنوان فایل:
آموزش کار با Model view و graphic option در ایتبس

—————————————————————

فرمت فایل:

ویدیو – انگلیسی

—————————————————————

زمان  ویدیو:

۱۱:۴۷ دقیقه

—————————————————————

موضوع:

ایتبس

—————————————————————

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه