بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

ضوابط ساخت و ساز 

ضوابط ساخت و ساز 

ضوابط  آتش نشانی (بخش اول)
💢نکات حائز اهمیت در طراحى ساختمان باضوابط آتش نشانى :
١- اگر ساختمان از ۵طبقه مسکونى بیشتر باشد مشمول ضوابط آتش نشانى میگردد.
٢- اگر ساختمانى، ۶ طبقه مسکونى و یا بیشتر داشته باشد و ارتفاع کف آخرین طبقه مسکونى از کف +_ ٠،٠٠ بیشتر از ٢٣ متر ارتفاع داشته باشد حتماً نیازمند تعبیه پله فرار بغیر از دستگاه پله اصلى ساختمان میباشد. (در صورتیکه ساختمان ۶ طبقه باشد و کف آخرین طبقه مسکونى دقیقاً ٢٣ متر باشد، نیاز به پله دوم نیست.)
٣- در صورت نیاز به پله فرار دو دستگاه پله باید حتماً از بالاترین طبقه تا آخرین طبقه دسترسى داشته باشند.
۴- فاصله دربهاى ورودى دو دستگاه پله از یکدیگر برابر است با نصف بزرگترین قطر بناى احداثى یا ٢٣ متر (هر کدام که بیشتر باشد) در شرایطى که فاصله از نصف قطر بیشتر ولى از ٢٣ متر کمتر باشد در مواردى با ارفاق تا حدود ٢١ متر هم پذیرفته شده.
قابل توجه است که درب راه پله ها در کلیه طبقات به سمت داخل باکس پله و فقط در طبقه تخلیه خروج که معمولاً همکف میباشد رو به بیرون باکس پله باز میشوند.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل PDF فلوچارت روابط مهم مهندسی زلزله

 دانلود رایگان فایل PDF فلوچارت روابط مهم مهندسی زلزله

 دانلود رایگان فایل PDF فلوچارت روابط مهم مهندسی زلزله –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ دانلود رایگان فایل PDF فلوچارت روابط مهم مهندسی زلزله   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۰٫۸ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل PDF فلوچارت روابط مهم مهندسی زلزله به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل دستورالعمل و راهنمای بررسی ایمنی آسانسورها

دانلود رایگان فایل دستورالعمل و راهنمای بررسی ایمنی آسانسورها

دانلود رایگان فایل دستورالعمل و راهنمای بررسی ایمنی آسانسورها –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل دستورالعمل و راهنمای بررسی ایمنی آسانسورها   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۵ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل دستورالعمل و راهنمای بررسی ایمنی آسانسورها به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل راهنمای نکات مهم سازه

دانلود رایگان فایل راهنمای نکات مهم سازه

دانلود رایگان فایل راهنمای نکات مهم سازه –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ دانلود رایگان فایل راهنمای نکات مهم سازه   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۷۰٫۱ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل راهنمای نکات مهم سازه به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی

دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی

دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۰٫۷ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد

دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد

دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۲ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان PDF بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن بر منحنی ظرفیت سازه

دانلود رایگان PDF بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن بر منحنی ظرفیت سازه

 دانلود رایگان PDF بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن بر منحنی ظرفیت سازه – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با مشخصات زیر است.
توضیحات مرتبط با فایل:
 این فایل ۱۰۹ صفحه ای برای بررسی پدیده ستون کوتاه، توسط دکتر تابش پور، ارائه شده است و شامل بخش های زیر می باشد: مودهای شکست، تاریخچه و مدلسازی، برهم کنش دیوار و قاب، ستون های کوتاه، طبقه نرم، پیچش، پریود، رفتار دیوار، مباحث آیین نامه ای، بهسازی، ملاحظات معماری و جزئیات اجرایی دیوار، و پیوست ها می باشد.
بررسی پدیده ستون کوتاه و تاثیر آن بر منحنی ظرفیت سازه

بررسی پدیده ستون کوتاه و تاثیر آن بر منحنی ظرفیت سازه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه