ads
ads
ads
ads

دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی

دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی

دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۰٫۷ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان جزوه ای در مورد کلاف عرضی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد

دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد

دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۲ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان راهنمای نحوه بتن ریزی در هوای سرد به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان PDF بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن بر منحنی ظرفیت سازه

دانلود رایگان PDF بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن بر منحنی ظرفیت سازه

 دانلود رایگان PDF بررسی تفسیری شکست ستون کوتاه و اثر آن بر منحنی ظرفیت سازه – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با مشخصات زیر است.
توضیحات مرتبط با فایل:
 این فایل ۱۰۹ صفحه ای برای بررسی پدیده ستون کوتاه، توسط دکتر تابش پور، ارائه شده است و شامل بخش های زیر می باشد: مودهای شکست، تاریخچه و مدلسازی، برهم کنش دیوار و قاب، ستون های کوتاه، طبقه نرم، پیچش، پریود، رفتار دیوار، مباحث آیین نامه ای، بهسازی، ملاحظات معماری و جزئیات اجرایی دیوار، و پیوست ها می باشد.
بررسی پدیده ستون کوتاه و تاثیر آن بر منحنی ظرفیت سازه

بررسی پدیده ستون کوتاه و تاثیر آن بر منحنی ظرفیت سازه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

طراحی سقف های بتنی دهانه بلند

طراحی سقف های بتنی دهانه بلند

طراحی سقف های بتنی دهانه بلند –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ طراحی سقف های بتنی دهانه بلند   است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۵ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع طراحی سقف های بتنی دهانه بلند  به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

افزودنی های جدید در بتن

افزودنی های جدید در بتن

افزودنی های جدید در بتن–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “افزودنی های جدید در بتن  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۳٫۹ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع افزودنی های جدید در بتن به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

جزوه کمک آموزشی تقویت و ترمیم سازه ها

جزوه کمک آموزشی تقویت و ترمیم سازه ها

جزوه کمک آموزشی تقویت و ترمیم سازه ها –  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “جزوه کمک آموزشی تقویت و ترمیم سازه ها  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۰ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع جزوه کمک آموزشی تقویت و ترمیم سازه ها به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی در حالت پلاستیک

محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی در حالت پلاستیک

محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی در حالت پلاستیک–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی در حالت پلاستیک  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۲٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع محاسبه لنگر پلاستیک و تار خنثی در حالت پلاستیک به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه
Page 1 of 3412345...102030...Last »