خرید پکیج آموزش ویدیویی فارسی نرم افزار سپ ۲۰۰۰ (SAP2000)

مدت زمان ویدیوها: ۸ ساعت و ۴۵ دقیقه

حجم دانلود: ۹۰۰ مگابایت

 

 ——————————————————————————————————————————

 نمونه ویدیو ها:
جلسه اول | مدلسازی سوله یا ساختمان صنعتی با سپ ۲۰۰۰  |مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۱
جلسه دوم | دستورات انتخابگر یا منوی Select در سپ ۲۰۰۰ | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه سوم | ابزارهای ترسیم در سپ ۲۰۰۰ | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۳
جلسه چهارم | جرم ها و تحلیل مودال در سپ ۲۰۰۰ | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۴
جلسه پنجم | تحلیل پی – دلتا در سپ ۲۰۰۰ | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۵
جلسه ششم  | مقاطع غیرمنشوری در سپ ۲۰۰۰  |  
جلسه هفتم | ویرایش پایگاه داده اینتراکتیو در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه هشتم | قیدهای لبه ای سطوح در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه نهم  | مهاربندهای صرفاً کششی در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه دهم |  تحلیل طیف پاسخ در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه یازدهم |  تحلیل تاریخچه زمانی مودال در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه دوازدهم | طراحی مقاطع دلخواه در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه سیزدهم |  نقاط کاردینال در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه چهاردهم | کار با جداول در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه پانزدهم |  ایجاد گزارش در نرم افزار سپ ۲۰۰۰ |
جلسه شانزدهم | آبجکت های کابلی در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه هفدهم| تاندون ها در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه هجدهم |  المان های گپ در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه نوزدهم |  فرایندهای ساخت مرحله ای در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیستم | دیوارهای برشی غیرخطی در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و یکم | تحلیل استاتیکی غیرخطی در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و دوم | تحلیل طیف پاسخ در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و سوم | بارگذاری موج در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و چهارم | حالت مدل پویا در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و پنجم | برنامه نویسی در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و ششم | بهینه کردن بارگذاری در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و هفتم | ضرایب و مودهای کمانش در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و هشتم | جرم های متغیر تحلیل های لرزه ای در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه بیست و نهم | تحلیل غیرخطی سریع در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه سی ام | بارهای باد به صورت خودکار در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه سی و یکم| ارتعاش حالت پایدار در سپ ۲۰۰۰ |
جلسه سی و دوم| مدلسازی گره ای اتصال تیر به ستون در سپ ۲۰۰۰ |
بدون دیدگاه