ads

قیدهای لبه ای برای جلوگیری از ایجاد گپ بین دیوارها در SAP2000 (جلسه ۸)

قیدهای لبه ای برای جلوگیری از ایجاد گپ بین دیوارها در SAP2000 (جلسه ۸)

 قیدهای لبه ای برای جلوگیری از ایجاد گپ بین دیوارها در SAP2000 (جلسه ۸) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آموزش قیدهای لبه ای برای جلوگیری از ایجاد گپ بین دیوارها در SAP2000 (جلسه ۸)”  است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۱۳ مگابایت و ۰۷:۴۹ دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش قیدهای لبه ای برای جلوگیری از ایجاد گپ بین دیوارها در SAP2000 (جلسه ۸) پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۷: ویرایش به صورت پویا

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۷: ویرایش به صورت پویا

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۷: ویرایش به صورت پویا   – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۷: ویرایش به صورت پویا”  است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۲۶ مگابایت و ۱۳:۵۳دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۷: ویرایش به صورت پویا پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۲۱  مگابایت و ۱۲:۳۴ دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۶: مقاطع غیر منشوری پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا

آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار SAP2000 جلسه ۵: تحلیل پی دلتا ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۱۷٫۸  مگابایت و ۱۱:۵۵ دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAP2000 و انواع روش های انجام تحلیل پی دلتا در نرم افزار و … پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش رایگان نرم افزار SAP2000 جلسه ۴: جرم و وزن

آموزش رایگان نرم افزار SAP2000 جلسه ۴: جرم و وزن

آموزش رایگان نرم افزار SAP2000 جلسه ۴: جرم و وزن – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آموزش رایگان نرم افزار SAP2000 جلسه ۴: جرم و وزن ” است.

این پروژه در قالب فایل ویدیویی MP4 بوده و حجمی در حدود ۲۳ مگابایت و ۱۳ دقیقه زمان دارد.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار SAP2000 و انواع روش های اعمال جرم در نرم افزار و … پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ 2000

آموزش ویدیویی نرم افزار سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود پی دی اف آموزش گام به گام مدل سازی دیوار حائل در نرم افزار SAP2000

دانلود پی دی اف آموزش گام به گام مدل سازی دیوار حائل در نرم افزار SAP2000

 

دانلود پی دی اف -آموزش گام به گام مدل سازی دیوار حائل در نرم افزار SAP2000 -آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” دانلود پی دی اف –آموزش گام به گام مدل سازی دیوار حائل در نرم افزار SAP2000 ” است.

این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۲مگابایت و ۲۸صفحه دارد و به زبان فارسی می باشد.

در این فایل به موضوع آموزش گام به گام مدل سازی دیوار حائل در نرم افزار SAP2000 در عمران پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش سپ 2000

آموزش سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش مدلسازی پل بتنی با عرشه تیرجعبه ای (پیش تنیده)

آموزش مدلسازی پل بتنی با عرشه تیرجعبه ای (پیش تنیده)

آموزش مدلسازی پل بتنی با عرشه تیرجعبه ای (پیش تنیده) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “آموزش مدلسازی پل بتنی با عرشه تیرجعبه ای (پیش تنیده)” است.

این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۳ مگابایت و  ۱۰۰ صفحه دارد و به زبان فارسی می باشد.

در این فایل به موضوع مدلسازی پل بتنی با عرشه تیرجعبه ای (پیش تنیده) با کمک نرم افزار SAP2000  پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

آموزش سپ 2000

آموزش سپ ۲۰۰۰

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه
Page 1 of 712345...Last »