بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

دانلود رایگان چند نقشه اتوکد سینما

دانلود رایگان چند نقشه اتوکد سینما

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید فایلی حاوی ۴ نقشه سینما را در فرمت اتوکد دانلود بفرمایید، پسور فایل دانلود شده، softcivil.ir با حروف کوچک می باشد.

 

 

دانلود رایگان چند نقشه اتوکد سینما

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان مقاله ای در مورد بتن پیش تنیده ، کاربرد و اجرای آن

دانلود رایگان مقاله ای در مورد بتن پیش تنیده ، کاربرد و اجرای آن

پیش تنیدگی عبارت از ایجاد تنش داخلی در یک جسم است تا تنشی را که به علت تأثیر نیروهای خارجی به وجود می آید به مقدار مورد نیاز خنثی کند یا به عبارت دیگر پیش تنیدگی به معنای ایجاد تنش های دائمی مخالف با تنش هایی می باشد که در اثر بارهای خدمت در سازه ایجاد خواهند شد.  عمده ترین کاربرد پیش تنیدگی در بتن پیش تنیده است .

بتن ، که یکی از ارزانترین و عملی ترین مصالح ساختمانی است ، مقاومت خوبی در برابر فشار دارد و تاب کششی کمی از خود نشان می دهد . بنابراین در ناحیه ای از بتن ، که بعد از بارگذاری  تحت  کشش  قرار  می گیرد  ،  قبلاً  ایجاد  فشار  می کنند . این عمل ، به اصطلاح« پیش تنیدن بتن » نامیده میشود .

 بر اساس «  آیین نامه ACI 318 – ۹۵   »  بتن  پیش تنیده  عبارت  است  از  بتن  سازه ای ( ساختمانی ) که جهت کاهش تنش های کششی بالقوه حاصل از بارها ، در آن تنش های داخلی ایجاد شده است .

دانلود رایگان مقاله ای در مورد بتن پیش تنیده ، کاربرد و اجرای آن

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان مقاله ای در مورد رابطه بین مقاومت بتن مغزه و نمونه استاندارد

مقاله ای در مورد رابطه بین مقاومت بتن مغزه و نمونه استاندارد

چکیده

        در بسیاری موارد نیاز به اندازه گیری مقاومت بتن یک عضو سازه ای می باشد. در این موارد مغزه گیری  به عنوان یکی از روشهای تخمین مقاومت قسمتهای داخلی یک عضو می تواند به کار رود. با توجه به عوامل مؤثر بر مغزه، مقاومت مغزه با مقاومت نمونه های استوانه ای معمول برابر نیست. لذا یک برنامه آزمایشگاهی جهت بررسی  مقاومت مغزه تهیه شد و در دانشگاه صنعتی شریف به اجرا درآمد. هدف از این برنامه تعیین ضرایبی جهت ارتباط بین مقاومت مغزه و مقاومت نمونه استوانه ای می باشد.

در این راستا نمونه هایی به صورت تیر و استوانه برای سه مقاومت مختلف بتن ساخته شدو پس از عمل آوری  از تیرها مغزه هایی گرفته شد. مغزه ها  همراه با نمونه های استوانه ای استاندارد  تحت آزمایش فشاری قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ها،روابطی برای تعیین مقاومت بتن بر اساس مقاومت مغزه به دست آمد.

دانلود رایگان مقاله ای در مورد رابطه بین مقاومت بتن مغزه و نمونه استاندارد

ادامه مطلب بدون دیدگاه