ads
ads
ads
ads
ads

تفاوت عملکردی اتصال تیر به ستون با بال کاهش یافته(اتصال استخوانی یا RBS) و معمولی در این

در این مدلسازی به بررسی عملکرد اتصال گیردار از پیش تایید شده تیر به ستون با مقطع بال کاهش یافته د تیر و مقایسه آن با اتصال معمولی پرداخته شده است .

تمامی شرایط یکسان بوده و بارگذاری حالتی از بارگذاری انفجاری است که به صورت بار گسترده به مدل وارد شده است و دامنه آن متغیر است .

پس از تحلیل دینامیکی دو مدل به ترسیم کانتور تنش و مقایسه انرژی داخلی دو اتصال پرداخته شده است، نتایج حاکی از وجود انرژی داخلی بیشتر در اتصال RBS است.

با همین چند شکل، نظر شما در مورد ارتباط شکل پذیری دو اتصال و انرژی داخلی آنها چیست؟ به نظر شما، نتایج حاصله منطقی به نظر می رسند؟

دانلود فایل آباکوس تفاوت عملکردی اتصال تیر به ستون با بال کاهش یافته(اتصال استخوانی یا RBS) و معمولی– کد ۰۰۱

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان ویدیوی آموزشی نحوه استفاده از دستور Cut Exrude در ABAQUS

در این ویدیوی آموزشی، که با توضیحات فارسی بر روی فیلم همراه هستش، نحوه استفاده از دستور Cut-Extrude برای ایجاد مقطع کاهش یافته در آباکوس مورد بررسی و انجام قرار گرفته.

از این به بعد سعی می کنم که از این کارا بیشتر کنم.

دانلود رایگان ویدیوی آموزشی نحوه استفاده از دستور Cut Exrude در ABAQUS

ادامه مطلب بدون دیدگاه

مدلسازی گسترش ترک در بتن با اباکوس

مدلسازی گسترش ترک در بتن با اباکوس – در این مثال، نحوه گسترش ترک در دال بتنی با معیار آسیب پلاستیک در بتن مورد بررسی قرار گرفته است:

۱- معرفی مدل

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۲- شرایط مرزی و بارگذاری

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۳- نتایج تنش

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۴- نتایج نیروهای عکس العمل تکیه گاهی

مدلسازی گسترش ترک در بتن با اباکوس

۵- مراحل ایجاد ترک در دال بتنی

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

دانلود فایل مدلسازی این پروژه به صورت INP File و Cae File

ادامه مطلب بدون دیدگاه

تحلیل استاتیکی پانل سازه ساندویچی با آباکوس + دانلود ویدیوی آموزشی فارسی نرم افزار

دانلود ویدیوی آموزشی تحلیل استاتیکی به فارسی ABAQUS – به فارسی

(با قیمت : ۴۰۰۰۰ تومان)

تحلیل استاتیکی پانل سازه ساندویچی با آباکوس

عنوان پروژه

۱

پانل طره ای

سازه مدل

۲

استاتیکی از نوع Static general

نوع تحلیل

۳

فولادی

جنس مصالح

۴

گسترده فشاری بر سطح

بارگذاری

۵

C3D8R

المان مش

۶

۳۵

زمان ویدیو (دقیقه)

۷

فارسی

زبان

۸

تماس برای دریافت پروژه:

۳۰vil68@gmail.com

۰۹۳۹-۳۷۵-۴۰۰۱

Maysam jallou

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان مقاله آباکوس – بررسی نسبت عرض به ضخامت مجاز در میزان جذب انرژی پروفیل های I شکل فولادی

در این پست، مقاله ای برای شبیه سازی با آباکوس قرار داده شده است. که در چکیده آن می خوانیم:

پروفیل های I شکل فولادی از اصلی ترین پروفیل ها برای تولید اعضای مختلف سازه ای می باشند.

آموزش آباکوس

امروزه با پیشرفت های انجام گرفته در زمینه تکنولوژی ساخت این پروفیل ها و همچنین طراحی سازه ها، تمایل به استفاده از پروفیل های I شکل سبکتر و در عین حال با مقاومت بالاتر افزایش پیدا کرده است. این پروفیل ها اگرچه دارای وزن کمتری می باشند اما بدلیل کاهش ضخامت جان یا بال با وجود رعایت نسبت های مجاز عرض به ضخامت آیین نامه ای، ممکن است از نظر کمانش موضعی و جذب انرژی دچار مشکل شوند. در این تحقیق با استفاده از مدلسازی کامپیوتری و روابط تحلیلی، به بررسی نسبت های عرض به ضخامت مجاز پروفیل های I شکل پرداخته شده است. نتایج مقایسه ای برای پروفیل های با نسبتهای عرض به ضخامت مختلف بصورت نمودارها و گراف هایی ارائه شده اند.

این مقاله در هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران ارائه شده و اثر دکتر پرویز عبادی و مهندس سعید سلمانی از دانشگاه صدرای تهران می باشد. در ادامه مطلب به مراحل گام به گام شبیه سازی این مقاله پرداخته می شود.

دانلود اصل مقاله به صورت رایگان

مقدمه:

– مقاومت فولاد بالا بوده و مقاطع ضعیف آن در معرض ناپایداری و کمانش هستند.

– کمانش در اثر تنش های فشاری و یا جابجایی های بزرگ اتفاق می افتد.

– ورق ها نسبت به ستون ها دارای مقاومت پس از کمانش هستند.

– روش المان محدود، یک روش تحلیل تقریبی سازه است.

– در این مطالعه، کمانش موضعی ستون های I شکل مورد بررسی قرار گرفته است.

– نسبت عرض به ضخامت، یکی از عوامل کنترل کننده برای جلوگیری از بروز کمانش موضعی در معیارهای طراحی آیین نامه ها می باشد.

پروژه آباکوس

آباکوس و انجام پروژه

متاسفانه، این مقاله از نحوه نگارش مناسبی برای شبیه سازی برخوردار نیست. به طوری که هیچ کدام از مراحل مدلسازی به صورت مناسبی توضیح داده نشده است و مقاله بسیار ضعیفی از نظر شبیه سازی به شمار می آید. به همین جهت در حد دانلود مقالات برای بررسی پیشنه مطالعات اکتفا می گردد.

ادامه مطلب بدون دیدگاه

پروژه مدلسازی با آباکوس + نحوه گسترش ترک در دال بتنی با معیار آسیب پلاستیک در بتن

در این مثال، نحوه گسترش ترک در دال بتنی با معیار آسیب پلاستیک در بتن مورد بررسی قرار گرفته است:

۱- معرفی مدل

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۲- شرایط مرزی و بارگذاری

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۳- نتایج تنش

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۴- نتایج نیروهای عکس العمل تکیه گاهی

آموزش آباکوس در کرج و انجام سمینار در مهندسی عمران سازه، خاک و پی ، زلزله و آب

۵- مراحل ایجاد ترک در دال بتنی

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

انجام پروژه ، پروپوزال، سمینار و پایان نامه مهندسی عمران 09393754001

دانلود فایل مدلسازی این پروژه به صورت INP File و Cae File

ادامه مطلب بدون دیدگاه