ads
ads
ads
ads
ads

شمع سکانتی

شمع سکانتی

👈 دیوراهای شمع سکانتی با اجرای شمع های بتنی مسلح با مقطع دایره که دارای همپوشانی هستند شکل می‌گیرد. شمع‌های سکانتی توسط میلگردهای فولادی و یا تیرهای فولادی مسلح می‌شوند. حفاری می تواند زیر تراز گل حفاری باشد و یا به صورت مغزه‌گیری انجام شود. شمع‌های اولیه در ابتدا نصب می‌شوند و پس از رسیدن به مقاومت نهایی، شمع‌های ثانویه مابین آنها احداث می‌گردند. همپوشانی شمع‌ها معمولاً ۳ اینچ یا ۸ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.
شمع سکانتی

شمع سکانتی

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها مناسب نبوده و باعث کاهش استحکام ساختمان هنگام زلزله میشود.

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها

استفاده از نخاله‌های ساختمانی و سایر نخاله‌های سنگین جهت شیب‌بندی سقف‌ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه