بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

الکترود E6010 برای انجام پاس های نفوذی ریشه

الکترود E6010 برای انجام پاس های نفوذی ریشه

مطابق با راهنمای جوش، الکترود E6010، الکترودی زودجوش و دارای قابلیت انجماد سریع فلز جوش است که در مواردی که پاشیدگی گل جوش یا فلز جوشکاری به خارج از درز جوش، وجود دارد و نیز در جوشکاری های سربالا و سقفی، بسیار مهم است.
الکترود E6010 برای انجام پاس های نفوذی ریشه

الکترود E6010 برای انجام پاس های نفوذی ریشه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۱

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۱

۱٫ جزئیات پروژه را مشخص کنیم
قبل از اینکه حتی پروژه را استارت کنیم، اطمینان حاصل کنید که بر پروژه اساس پایه های محکمی بنا شده است بطوریکه شما نظر همه ذینفعان کلیدی را جلب کرده اید.
علاقه مندی ها و انتظارات آنها را بشناسید و بدانید که در صورت موفقیت و یاعدم موفقیت پروژه چه تصمیمی خواهند گرفت.
همینطور نیاز دارید تا بطور مجزا محدوده پروژه را مشخص کنید،که شامل نقش ها و مسئولیت های مختلف اعضای تیم پروژه میباشد.
برنامه پروژه را بهبود دهید و مشخص کنید که اهداف مولفه های اصلی پروژه کاملا مشخص و هم راستا باشند.
شما همچنین باید شرایط قابل اندازه گیری و قابل ردیابی برای موفقیت ارائه دهید،شامل وظایف قابل انجام در برنامه پروژه،رسیدن به اهداف مالی،مطمئن شدن از کارکرد محصول با درنظر گرفتن رضایت مشتری و مطمئن شدن اینکه آیین نامه های دولت یا صنعت های مربوطه را درنظر گرفته اید.
مراقب همه ی جزئیات پروژه باشید تا زمینه را برای موفقیت پروژه آماده کنید.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۲

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۲

۲٫ نیازمندی های تیم و پروژه را مشخص کنید
زمانی که شما برنامه ی پروژه ی قوی داشته باشید، میتوانید پروژه با با به کارگیری تیم موثری از افراد اجرا کنید. تیم پروژه یک واحد کاری متشکل از اجزای فردی است ، اهداف مشترکی دارند ،با اپلیکیشن های ساختاریافته ای از مهارت های ترکیب شده به اهدافشان میرسند.
بعنوان یک مدیر پروژه، شما باید مهارت ها،استعداد ها و شخصیت ها را کنار هم برای نیازمندی پروژه متناسب آنها بچینید.
مطمئن شوید که درمورد کارکرد هر فرد در پروژه ،وظایف آنها و خروجی حاصل از اتمام وظایفشان مشخص و واضح است.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۳

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۳

۳٫ رهبر باشید
نقش کلیدی در مدیریت پروژه، رهبری پروژه است.
در این نقش شما باید تیم را بخوبی و مثبت گرا بصورت داینامیک مربیگری کنید.
همچنین در زمان تحویل گرفتن کار از افراد تیم پروژه و همچنین ذینفعان اصلی بطوریکه منافع همه را در نظر داشته باشید.
در جایگاه یک رهبر پروژه، شما بطور اساسی کاپیتان کشتی هستید. یعنی شما باید از دریای متطلاطمی که در جلوی شماست آگاه باشید.
در حقیقت، شما باید تیم خود را انگیزه دهید تا در مواقعی که سرکش میشوند از شما تبعیت کنند درست مانند زمانی که ارام هستند.
اگر شما یک رهبری موثر ندارید،شما نمیتوانید از پس چالش هایی که برای پروژه شما پیش خواهد آمد برایید.سکان را به دست بگیرید و تیم را به سمت موفقیت رهبری کنید.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۵

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۵

۴٫ خطوط ارتباطی را باز بگذارید
یکی از بحرانی ترین مراحل مدیریت پروژه این است که شما مطمئن شوید که خطوط ارتباطی پروژه باز هستند.
در جایگاه مدیر پروژه، شما نیاز خواهید داشت تا اپراتور این سیستم ارتباطی بشوید.
یک برنامه ارتباطی بریزید و براساس آن کنید.در تمامی مراحل پروژه ، ارتباطات باید استوار،باز،روشن و صادقانه باشد.
مطمئن شوید که شما در دسترس تمامی ذینفعان کلیدی و تیم پروژه در طی فرایند پروژه باشید.
مطمئن شوید که همه افراد اطلاعات لازم برای تصمیم گیری و ادامه دادن با پروژه را داشته باشند.
همچنین شما میتوانید همه افراد را در یک صفحه با ایجاد یک گزارش وضعیت از اطلاعات و آپدیت های پروژه بگذارید.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۶

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۶

۶٫ رسیدن به مستندات مربوط
از فرایند آغازین پروژه تا مایل استون های طول مسیر پروژه،شما باید مستنداتی داشته باشید که بوسیله ذینفعان امضا شده باشد.
“مطمئن شوید از اینکه همه مستنداتی که مرتبط با متدلوژی مدیریت پروژه شما توسط تحویل شدنی ها و انتظارات پروژه توسط تیم پروژه پوشش داده شود.
حتی با وجود بهترین پروسه مدیریت پروژه، پروژه ها اغلب پروژه ها در زمان و با هزینه مورد نظر به اتمام نمیرسد،بنابراین شما نیاز دارید که مستنداتی متناسب برای ذینفعان و همچنین برنامه ای برای اتفاقات پیش بینی نشده داشته باشد.
در هر صورت شما نمیخواهید برنامه مدیریت پروژه خود را بیش از حد با مستند سازی هایی که ارزشی برای پروزه ایجاد نمیکند، پیچیده کنید.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۷

نکات کلیدی برای موفقیت در مدیریت پروژه ها – شماره ۷

۷٫ ریسک های پروژه را مدیریت کنید
میتواند در هر زمان از طول پروژه ریسک وجود داشته باشد.
تجربه مدیریت پروژه شما و پروژه هایی که شبیه باشند، این امکان را میدهند تا وضعیت ریسک را پیش بینی کنید و اقدامات اصلاحی چه زمانی لازم است.
با داشتن یک ارتباطات باز،شما باید بدانید که وقتی هر ریسک به وقوع می پیوندد چطور با ان برخورد کرد قبل از اینکه از کنترل خارج شود.
شما باید قبل از اینکه ریسک ها کنترل شما را به دست بگیرند آنها را شناخته و مدیریت کنید.
تا زمانی که ریسک بصورت یک مشکل احتمالی است، شما میخواهید که مراقب آن باشید تا تبدیل به یک مشکل واقعی نشود.
بعنوان امری ضروری در بهترین شیوه‌های مدیریت پروژه،مدیریت ریسک بسیار اساسی در موفقیت پروژه است
ادامه مطلب بدون دیدگاه