ads
ads
ads
ads
ads

شرایط بحرانی گودبرداری؟

شرایط بحرانی گودبرداری؟

در موارد زیر، سازمان های ذیصلاح باید نسبت به بازرسی و بازدید دیواره های محل گودبرداری، دیواره ها و سازه های مجاور، اقدام نمایند و تمهیدات لازم از جمله استفاده از شمع، سپر و مهارها را در نظر گیرند، این شرایط بحرانی، عبارتند از:
شرایط بحرانی گودبرداری؟

شرایط بحرانی گودبرداری؟

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه