بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

کارشناس در آیین دادرسی کیفری جدید

کارشناس در آیین دادرسی کیفری جدید

ماده ۱۵۵- هرگاه بازپرس رأسا یا به تقاضای یکی از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن لازم است به‌طور دقیق تعیین کند.
ماده ۱۵۶- بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صلاحیت در رشته مربوط انتخاب میکند. در صورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختلاف‏نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
تبصره ۲- اگر حوزه‏ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس میتواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

الزامات مربوط به کرسی چینی

الزامات مربوط به کرسی چینی

-کرسی چینی باید از روی سطح تا شالوده حداقل ۳۰ سانتیمتر بالا تراز کف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد.
-برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح دیوار چینی با اندود و مصالح مناسب نم بندی شود. لازم است که لایه عایق از روی کرسی از هر طرف به اندازه ۱۰ سانتیمتر به سمت پایین برگردد.
-عرض کرسی چینی حداقل باید ۱۰ سانتی متر بیشتر از عرض دیوار باشد.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

برخی تعاریق حقوقی

برخی تعاریق حقوقی

استشهادیه:
ورقه ایست که در آن شهادت گواهان در ارتباط با موضوعی که می خواهند شهادت بدهند نوشته می شود.
اسقاط کافه خیارات:
معمولا ًدر قراردادها این عبارت آورده می شود تا عقد قوام وثبات پیدا کند و از حالت تزلزل خارج شود مقصود از خیار همان اختیار است برای مثال اختیار فروشنده برای فسخ معامله و……
اشاعه:
اجتماع وجمع شدن حقوقی چند نفر بر مال معین را گویند برای مثال مالکیت مشاعی چند نفر بر روی یک زمین مال مورد اشاعه را مال مشاع گویند.
اضطرار:
حالتی است که درآن تهدیدی صورت نمی گیرد ولی اوضاع واحوال برای یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت آن کار وتمایل به بواسطه آن شرایط واوضاع واحوال آن کار را انجام می دهد.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

شرایط جایگزینی پیمانکار جدید

شرایط جایگزینی پیمانکار جدید

✳️پیمانکار تحت شرایط بسیار خاص می تواند با معرفی و جایگزینی پیمانکار جدید از کلیه مسئولیتهای خود در مقابل کارفرما بری الذمه شود که یکی از آن شرایط قبول شروط مندرج در بند ۲-۲ دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه از سوی پیمانکار جدید و قبلی است که شرایط مذکور به شرح ذیل می باشد:
۱٫پیمان عینا و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانکار جدید منتقل شود.
۲٫پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد.
۳٫پیمانکار جدید باید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.
۴٫پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه