بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونها در تحلیل های غیرخطی

دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونها در تحلیل های غیرخطی

دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونها در تحلیل های غیرخطی–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونها در تحلیل های غیرخطی  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۶٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک ستونها در تحلیل های غیرخطی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرها در تحلیل های غیرخطی

دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرها در تحلیل های غیرخطی

دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرها در تحلیل های غیرخطی–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرها در تحلیل های غیرخطی  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۶٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل اکسل معرفی مشخصات مفاصل پلاستیک تیرها در تحلیل های غیرخطی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر منحنی های شکنندگی

دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر منحنی های شکنندگی

دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر منحنی های شکنندگی–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر منحنی های شکنندگی  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۶٫۳ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل مقدمه ای بر منحنی های شکنندگی به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل آشنایی مقدماتی با مبانی تحلیل خطر زلزله

دانلود رایگان فایل آشنایی مقدماتی با مبانی تحلیل خطر زلزله

دانلود رایگان فایل آشنایی مقدماتی با مبانی تحلیل خطر زلزله–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان فایل آشنایی مقدماتی با مبانی تحلیل خطر زلزله  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۱٫۶ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان فایل آشنایی مقدماتی با مبانی تحلیل خطر زلزله به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان ترجمه کتاب روش اجزاء محدود لوگان

دانلود رایگان ترجمه کتاب روش اجزاء محدود لوگان

دانلود رایگان ترجمه کتاب روش اجزاء محدود لوگان–  آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “دانلود رایگان ترجمه کتاب روش اجزاء محدود لوگان  است.
این پروژه در قالب pdf بوده و حجمی در حدود ۸٫۵ مگابایت  می باشد.
در این فایل  به موضوع دانلود رایگان ترجمه کتاب روش اجزاء محدود لوگان به طور مفصل پرداخته شده است.
شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.
لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

پروژه مهندسی عمران

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

دانلود رایگان فایل طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد

دانلود رایگان فایل طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد

دانلود رایگان فایل طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با مشخصات زیر است.
توضیحات مرتبط با فایل:
 این پاورپوینت، مربوط به ارتقای عملکرد سازه بیمارستان طراحی شده بر اساس استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم است که با استفاده از جداساز لرزه ای انجام گرفته است. و ساختمان با کاربری بیمارستان است. این مطلبی ارائه ای مشترک از مهندس شاپور طاحونی، مهندس مجید رضایی و مهندس محمد عظیمی است. و در اسفند ماه ۱۳۹۶ ارائه شده است و ۶۱ صفحه دارد. مطالب ارائه شده در این گزارش را می توان در موارد زیر بیان نمود: مقدمه ای بر استفاده از جداگر لرزه ای، هندسه و مشخصات سازه ای ساختمان بیمارستان مورد مطالعه، ارتقا و کنترل عملکرد بیمارستان مورد مطالعه با استفاده از جداساز لرزه ای.
دانلود رایگان فایل طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد

دانلود رایگان فایل طراحی بیمارستان ها بر اساس عملکرد

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش کار با شتابنگاشت ها برای تحلیل های طیفی و غیرخطی

آموزش کار با شتابنگاشت ها برای تحلیل های طیفی و غیرخطی

دانلود آموزش کار با شتابنگاشت ها برای تحلیل های طیفی و غیرخطی – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با مشخصات زیر است.
توضیحات مرتبط با فایل:
این فایل، مربوط به بخش عمران دانشگاه آزاد اسلامی کرمان است و توسط آقای علیرضا علیرمضانی و تحت نظر مهندس خسروی ارائه گردیده است. و به بررسی و آموزش نحوه آماده سازی شتابنگاشت ها برای تحلیل دینامیکی سازه ها، به روش های آنالیز لحظه به لحظه (تاریخچه زمانی یا Time History) و طیفی پرداخته است.
این مطالعه در سه بخش زیر انجام شده است:
گام اول: تعیین مشخصات سازه ای و مشخصات ساختگاه
گام دوم: انتخاب و ویرایش شتاب نگاشت ها
گام سوم: مقیاس سازی شتاب نگاشت ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه