بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

کلاف های رابط در شالوده ها

کلاف های رابط در شالوده ها

شالوده های جدا از هم در یک سازه، باید در دو امتداد ترجیحاً عمود بر هم، با کلاف های رابط، به هم متصل شده و مانع از حرکت دو شالوده نسبت به هم شوند، در برخی موارد مانند سازه های یک طبقه با دهانه ها بزرگ، سوله ها، آشیانه ها و .. می توان از کلاف صرفنظر نمود ولی باید خاکریز اطراف شالوده را به خوبی متراکم نمود و کوبید.
کلاف های رابط در شالوده ها

کلاف های رابط در شالوده ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

شرایط بحرانی گودبرداری؟

شرایط بحرانی گودبرداری؟

در موارد زیر، سازمان های ذیصلاح باید نسبت به بازرسی و بازدید دیواره های محل گودبرداری، دیواره ها و سازه های مجاور، اقدام نمایند و تمهیدات لازم از جمله استفاده از شمع، سپر و مهارها را در نظر گیرند، این شرایط بحرانی، عبارتند از:
شرایط بحرانی گودبرداری؟

شرایط بحرانی گودبرداری؟

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه