بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

نحوه ی اجرای دستورات از طریق خط فرمان در راینو (جلسه ۸ نرم افزار Rhino)

نحوه ی اجرای دستورات از طریق خط فرمان در راینو (جلسه ۸ نرم افزار Rhino)

آموزش نحوه ی اجرای دستورات از طریق خط فرمان در راینو (جلسه ۸ نرم افزار Rhino) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “آموزش نحوه ی اجرای دستورات از طریق خط فرمان در راینو (جلسه ۸ نرم افزار Rhino) ” است.

این پروژه در قالب فایل avi بوده و مدت زمان ۲:۳۰ دقیقه و حجمی معادل با ۱۴ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع نحوه ی اجرای دستورات از طریق خط فرمان در راینو (جلسه ۸ نرم افزار Rhino) پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش و مدیریت دریچه های دید دوربین در راینو (جلسه ۷ آموزش Rhino)

آموزش و مدیریت دریچه های دید دوربین در راینو (جلسه ۷ آموزش Rhino)

آموزش و مدیریت دریچه های دید دوربین در راینو (جلسه ۷ آموزش Rhino) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “آموزش و مدیریت دریچه های دید دوربین در راینو (جلسه ۷ آموزش Rhino) ” است.

این پروژه در قالب فایل avi بوده و مدت زمان ۱ دقیقه و حجمی معادل با ۵ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش و مدیریت دریچه های دید دوربین در راینو (جلسه ۷ آموزش Rhino)  پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نحوه ی اجرای دستورات در نرم افزار راینو (جلسه ۶ آموزش Rhino)

نحوه ی اجرای دستورات در نرم افزار راینو (جلسه ۶ آموزش Rhino)

نحوه ی اجرای دستورات در نرم افزار راینو (جلسه ۶ آموزش Rhino) – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ نحوه ی اجرای دستورات در نرم افزار راینو (جلسه ۶ آموزش Rhino) ” است.

این پروژه در قالب فایل avi بوده و مدت زمان ۲ دقیقه و حجمی معادل با ۱۱ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نحوه ی اجرای دستورات در نرم افزار راینو (جلسه ۶ آموزش Rhino) به نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۳ ( آموزش ظاهر نرم افزار)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۳ ( آموزش ظاهر نرم افزار)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۳ ( آموزش ظاهر نرم افزار)  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۳ ( آموزش ظاهر نرم افزار) ” است.

این پروژه در قالب فایل avi بوده و مدت زمان ۹ دقیقه و حجمی معادل با ۴۹ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۳ ( آموزش ظاهر نرم افزار) به نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۵ (آموزش استفاده از help نرم افزار)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۵ (آموزش استفاده از help نرم افزار)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۵ (آموزش استفاده از help نرم افزار)   – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۵ (آموزش استفاده از help نرم افزار) ” است.

این پروژه در قالب فایل avi بوده و مدت زمان ۳ دقیقه و حجمی معادل با ۲۰ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۵ (آموزش استفاده از help نرم افزار)  به نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۴ (آموزش استفاده از فایلهای تمرینی)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۴ (آموزش استفاده از فایلهای تمرینی)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۴ (آموزش استفاده از فایلهای تمرینی)  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان “ آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۴ (آموزش استفاده از فایلهای تمرینی)  ” است.

این پروژه در قالب فایل MPبوده و مدت زمان ۱ دقیقه و حجمی معادل با ۴ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۴ (آموزش استفاده از فایلهای تمرینی) به نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۲ (معرفی خطوط از نوع منحنی)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۲ (معرفی خطوط از نوع منحنی)

آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۲ (معرفی خطوط از نوع منحنی)  – آنچه در ادامه تقدیم به شما عزیزان همیشه همراه سافت سیویل می شود، فایلی با عنوان ” آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۲ (معرفی خطوط از نوع منحنی) ” است.

این پروژه در قالب فایل avi بوده و مدت زمان ۳ دقیقه و حجمی معادل با ۳ مگابایت دارد و به زبان فارسی است.

در این فایل به موضوع آموزش نرم افزار راینو Rhino : جلسه ۲ (معرفی خطوط از نوع منحنی) به نرم افزار پرداخته شده است.

شما گرامیان می توانید اکنون این فایل ارزشمند را به طور مستقیم از سایت سافت سیویل دانلود بفرمایید. برای دسترسی به فایل های بیشتر در این زمینه می توانید به مطالب مشابه در دسته در این آدرس مراجعه فرمایید.

لطفاً ما را با نظرات و پیشنهادهای خود همراهی بفرمایید.

نرم افزار راینو

نرم افزار راینو

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه