بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

رامکا (پاشنه) چیست؟

رامکا (پاشنه) چیست؟

رامکا، وسیله ای فولادی یا بتنی است که برای سادگی اجرا در قالب بندی و تنظیم پای قالب ها، به کار می رود. استفاده از رامکای فولادی در سواحل خلیج فارس و یا شرایط خورنده و کلریدی، مجاز نیست.
رامکا (پاشنه) چیست؟

رامکا (پاشنه) چیست؟

(more…)

ادامه مطلب No Comments

روش قالب برداری بتن

روش قالب برداری بتن

مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان، قالب باید موقعی برداشته شود که بتن بتواند تنش های موثر را تحمل کند و تغییر شکل های ایجاد شده، از مقادیر پیش بینی شده، تجاوز نکند پایه ها و قالب های باربر، نباید قبل از آنکه اعضاء و قطعات بتنی، مقاومت کافی را برای تحمل وزن خود و بارهای وارده کسب کنند، برداشته شوند.
روش قالب برداری بتن

روش قالب برداری بتن

(more…)

ادامه مطلب No Comments

نکات حیاتی در قالب بندی ها

نکات حیاتی در قالب بندی ها

استفاده از پوشش های سخت مانند فایبرگلاس و نیز روغنکاری در قالب های چوبی، مانع از جذب آب توسط قالب های چوبی می شود. ولی باید به صورتی مصرف شود که تاثیر منفی بر بتن نگذارد.
نکات حیاتی در قالب بندی ها

نکات حیاتی در قالب بندی ها

(more…)

ادامه مطلب No Comments

روش های جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب

روش های جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب

برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب، می توان از روش های محتلفی استفاده نمود، در قالب های آجری یا دیواره های خاکبرداری شده، می توان از نایلون استفاده کرد.
روش های جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب

روش های جلوگیری از چسبیدن بتن به قالب

(more…)

ادامه مطلب No Comments