بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بزرگراهی در آنتالیا ترکیه برای جلوگیری از ریزش دامنه کوه را بصورت پله ای ایجاد کرده اند

بزرگراهی در آنتالیا ترکیه برای جلوگیری از ریزش دامنه کوه را بصورت پله ای ایجاد کرده اند

بزرگراهی در آنتالیا ترکیه برای جلوگیری از ریزش دامنه کوه را بصورت پله ای ایجاد کرده اند

بزرگراهی در آنتالیا ترکیه برای جلوگیری از ریزش دامنه کوه را بصورت پله ای ایجاد کرده اند

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

فرایند انجام معاملات اموال غیر منقول (عرف فعلی)

فرایند انجام معاملات اموال غیر منقول (عرف فعلی)

۱-تنظیم مبایعه نامه در ۳ نسخه در بنگاه و پرداخت یک سوم ثمن
۲-پرداخت قسط دوم و تحویل ملک
۳-پرداخت قسط سوم در دفترخانه و انتقال سند
ادامه مطلب بدون دیدگاه