بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بتن خم شونده با قابلیت خود ترمیمی

بتن خم شونده با قابلیت خود ترمیمی

👈 محققان در دانشگاه میشیگان یک نوع بتن جدید ساختند که علاوه بر اینکه در زیر فشار قابلیت خم شدن را دارد، میتواند خود را ترمیم کند.
بتن خم شونده با قابلیت خود ترمیمی

بتن خم شونده با قابلیت خود ترمیمی

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

مقایسه عملکرد خم ۹۰ و ۱۳۵ درجه قلاب خاموت های ستون ها طی زمین لرزه

مقایسه عملکرد خم ۹۰ و ۱۳۵ درجه قلاب خاموت های ستون ها طی زمین لرزه ؛

مقایسه عملکرد خم ۹۰ و ۱۳۵ درجه قلاب خاموت های ستون ها طی زمین لرزه

مقایسه عملکرد خم ۹۰ و ۱۳۵ درجه قلاب خاموت های ستون ها طی زمین لرزه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه