بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

حمله سولفاتی در بتن یا سولفاته شدن

حمله سولفاتی در بتن یا سولفاته شدن

حمله سولفاتی، یا سولفاته شدن، یکی از انواع آسیب دیدگی های محتمل در بتن است. این آسیب، به دلیل حضور و نفوذ یون سولفات در آب یا خاک مجاور با بتن، باعث ایجاد شدن موادی منبسط شونده در بتن می شود که با سپری شدن زمان، ابتدا در سطح بتن، خرابی ایجاد کرده و سپس این خرابی را به تدریج به داخل بتن به صورت پیش رونده، گسترش می دهد.
http://dl2.softcivil.ir/9709/18/Soolfate-SOftCIvilir.jpg
به دلیل این روند، آیین نامه ها، شرط چک کردن میزان یون سولفات موجود در آب یا خاک، را قرار داده اند. یکی از راه حل های پیشگیری از حمله سولفاتی در بتن، استفاده از سیمان های تیپ ۲ یا تیپ ۵ است که مانع از مشکلات اشاره شده فوق خواهند شد.
ادامه مطلب بدون دیدگاه

آسیب دیدگی بتن بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن

آسیب دیدگی بتن بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن

یکی از انواع آسیب دیدگی های بتن، آسیب دیدگی بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن است.

آسیب دیدگی بتن بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن

آسیب دیدگی بتن بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نگهداری سنگدانه ها در کارگاه

نگهداری سنگدانه ها در کارگاه

در نگهداری سنگدانه ها در کارگاه، باید در نظر داشت که رفت و آمد کامیون ها و ماشین آلات دیگر، بر روی سنگدانه ها ممنوع است، چرا که باعث شکسته شدن سنگدانه ها و اضافه شدن مواد مخرب به آنها می شود.

نگهداری سنگدانه ها در کارگاه

نگهداری سنگدانه ها در کارگاه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکاتی درباره انباشت سنگدانه ها

نکاتی درباره انباشت سنگدانه ها

برای جلوگیری از جداشدن ذرات، نباید انباشت سنگدانه ها، دارای ارتفاع زیادی باشد، زیرا، دانه های بزرگتر، جدا شده و به پائین، انتقال می یابد.

نکاتی درباره انباشت سنگدانه ها

نکاتی درباره انباشت سنگدانه ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

قبل از انبار کردن مصالح سنگدانه باید به برخی نکات توجه کرد. اول اینکه، میزان آلودگی سنگدانه ها به ریزدانه ها مثل رس و پودر سنگ بررسی شود. وجود ریزدانه باعث کاهش کارایی، افزایش جمع شدگی و کاهش مقاومت بتن و تورم آن می شود.

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه