بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

قبل از انبار کردن مصالح سنگدانه باید به برخی نکات توجه کرد. اول اینکه، میزان آلودگی سنگدانه ها به ریزدانه ها مثل رس و پودر سنگ بررسی شود. وجود ریزدانه باعث کاهش کارایی، افزایش جمع شدگی و کاهش مقاومت بتن و تورم آن می شود.
نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

نکات پیش از انبار کردن سنگدانه ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

تاثیر دانه بندی مناسب سنگدانه ها در بتن

تاثیر دانه بندی مناسب سنگدانه ها در بتن

مطابق با نشریه ۵۵، دانه بندی پیوسته و مناسب مصالح سنگی، باعث افزایش کارایی و پمپاژ ساده بتن تازه می گردد.
تاثیر دانه بندی مناسب سنگدانه ها در بتن

تاثیر دانه بندی مناسب سنگدانه ها در بتن

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه درشت در بتن

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه درشت در بتن

ویژگی های سنگدانه های مصرفی در بتن، باید با استاندارد ملی ایران به شماره ۳۰۲، مطابقت داشته باشند.
بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه درشت در بتن

بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه درشت در بتن

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه