بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

نحوه تعیین قطر و مساحت میلگرد در کارگاه

نحوه تعیین قطر و مساحت میلگرد در کارگاه

برای تعیین قطر اسمی میلگردهای ساده و آجدار در کارگاه، از رابطه زیر: برای تعیین سطح مقطع اسمی میلگردهای ساده و آجدار:
نحوه تعیین قطر و مساحت میلگرد در کارگاه

نحوه تعیین قطر و مساحت میلگرد در کارگاه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

انواع آرماتورها از نظر شکل رویه

انواع آرماتورها از نظر شکل رویه

۱ – ساده: میلگردهای نرمه با مقطع دایره و سطح کاملاً صاف هستند و فقط به عنوان دورپیچ در بتن آرمه به کار می روند و میلگرد سازه ای نیستند.
انواع آرماتورها از نظر شکل رویه

انواع آرماتورها از نظر شکل رویه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه