بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

میلگردها باید به گونه ای، حمل و انبار شوند که خمیدگی بیش از حد در آنها رخ ندهد. پس از رسیدن میلگردها به کارگاه، میلگردها نباید به صورت مستقیم بر روی زمین قرار داده شوند.
ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نگهداری میلگردها در کارگاه

نگهداری میلگردها در کارگاه

محل نگهداری میلگردهای فولادی در کارگاه، باید تمیز و خالی از هرگونه گل و خاک و سایر آلودگی ها باشد تا از زنگ زدگی و کثیف شدگی سطح آنها جلوگیری شود.
نگهداری میلگردها در کارگاه

نگهداری میلگردها در کارگاه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

میلگردهای غیرقابل قبول

میلگردهای غیرقابل قبول

اگر بخواهیم از میلگردها، در وصله جوشی استفاده کنیم، باید آزمایش جوش پذیری بر روی آنها، استفاده شود و تحت آزمایش های کشش و خمش قرار گیرند.
میلگردهای غیرقابل قبول

میلگردهای غیرقابل قبول

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

مطابق با مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان، تعداد و تواتر نمونه برداری از آرماتورها، جهت آزمایش باید حداقل موارد زیر باشد:
تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

تواتر نمونه برداری از میلگردها برای آزمایش

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

لزوم آزمایش کنترل میلگردها

لزوم آزمایش کنترل میلگردها

مطابق با نشریه ۵۵ در فصل دوم آن، در حالتی که وزن کل میلگردهای واردشده به کارگاه، کمتر از ۵۰ تن باشد، با تشخیص و موافقت دستگاه نظارت، می توان از انجام آزمایش کنترل میلگرد صرفنظر کرد
لزوم آزمایش کنترل میلگردها

لزوم آزمایش کنترل میلگردها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه