بیست اسکریپت

کد تبلیغات متنی

جاگذاری، بستن آرماتورها و رواداری ها

جاگذاری، بستن آرماتورها و رواداری ها

آرماتورها باید قبل از بتن ریزی، مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگه داشته شوند که از جابجای آنها، خارج از محدوده رواداری های مشخص شده در آیین نامه (جدول فوق)، جلوگیری شود.
جاگذاری، بستن آرماتورها و رواداری ها

جاگذاری، بستن آرماتورها و رواداری ها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

ضوابط خم کردن میلگردها در کارگاه

ضوابط خم کردن میلگردها در کارگاه

میلگردها باید حتماً به صورت سرد، خم شوند و تا حد امکان، به صورت مکانیکی با ماشین مجهز به فلکه خم کن و با سرعت ثابت انجام شود و قسمت خم شده، شعاع ثابتی داشته باشد.
ضوابط خم کردن میلگردها در کارگاه

ضوابط خم کردن میلگردها در کارگاه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

میلگردها باید به گونه ای، حمل و انبار شوند که خمیدگی بیش از حد در آنها رخ ندهد. پس از رسیدن میلگردها به کارگاه، میلگردها نباید به صورت مستقیم بر روی زمین قرار داده شوند.
ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

ضوابط حمل و نگهداری میلگردها

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

نگهداری میلگردها در کارگاه

نگهداری میلگردها در کارگاه

محل نگهداری میلگردهای فولادی در کارگاه، باید تمیز و خالی از هرگونه گل و خاک و سایر آلودگی ها باشد تا از زنگ زدگی و کثیف شدگی سطح آنها جلوگیری شود.
نگهداری میلگردها در کارگاه

نگهداری میلگردها در کارگاه

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه

میلگردهای غیرقابل قبول

میلگردهای غیرقابل قبول

اگر بخواهیم از میلگردها، در وصله جوشی استفاده کنیم، باید آزمایش جوش پذیری بر روی آنها، استفاده شود و تحت آزمایش های کشش و خمش قرار گیرند.
میلگردهای غیرقابل قبول

میلگردهای غیرقابل قبول

(بیشتر…)

ادامه مطلب بدون دیدگاه