چند نکته مهم عمرانی

⚓️فاصله محور تا محور میلگردها در شالوده نباید از ۱۰ سانتی متر کمتر و از ۳۵ سانتی متر، بیشتر باشد.
مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان
⚓️در صورت استفاده از روشهای پایدار سازی گود، از قبیل میخ کوبی و میل مهار، ورود به محدوده مالکیت املاک مجاور و معابر عمومی، ممنوع می باشد، مگر با موافقت ذینفع و مرجع رسمی ساختمان.
مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان
⚓️ضریب اضافه مقاومت برای کلیه قابهای خمشی فولادی، برابر ۳ می باشد.
مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان
⚓️مواد حاصل از گودبرداری، نباید به فاصله کمتر از ۱ متر از لبه گود، ریخته شوند.
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
⚓️در گودبرداری ها، عرض معابر و راههای شیبدار (رمپ) احداثی ویژه وسایل نقلیه، نباید کمتر از ۴ متر باشد.
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان


اطلاعات فایل

بدون دیدگاه