ویدیوی فوق العاده به آب انداختن کشتی غول پیکر

از سافت سیویل این ویدیوی جالب را در زمان ۴۳ ثانیه ببینید:

 اطلاعات فایل

بدون دیدگاه