قالب بندی دیوارهای بتنی (قالب سنتی)

استفاده از قالب بندی، با هدف بهبود نمای ظاهری بتن، کاهش هزینه های بهره برداری، قابلیت استفاده محدد از قالب و افزایش بهره دهی صورت می گیرد.
قالب بندی دیوارهای بتنی (قالب سنتی)

قالب های دیوار، در انواع مختلف، مانند قالب های سنتی، قالب های پانلی یا مدولار، قالب لغزنده، قالب یکپارچه یا ویژه و قالب بالارونده هستند. در قالب های سنتی، قسمت اصلی قالب از چوب یا تخته های چوبی ساخته می شود. برای استحکام قالب و جلوگیری از بازشدن آن در بتن ریزی، از پشت بند قائم استفاده می شود. پشت بند قائم توسط پشت بند افقی نگهداشته می شود و پشت بندهای افقی، توسط بولت ها، مهار و فشار بتن ریزی به بولت ها وارد می شود.


اطلاعات فایل

بدون دیدگاه