دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها

 

دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها – این فایل شامل ۲۷ صفحه پاورپوینت در خصوص پروژه درس پایداری: ضریب طول موثر ستونها میباشد که میتوانید از سایت سافت سیویل دانلود کنید.

24 دانلود پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها

در بخشی از این پروژه می خوانیم:

طول موثر در واقع فاصله بین نقاط عطف شکل کمانش یافته ستــــــون  میباشد که به عواملی از قبیل قیود دو سر ستون در برابــر دوران و آزاد یا مقـید بودن در برابر حرکت جانبـی KLبستــــگی دارد و آن را با    K   نمایش میدهند.

 ضریب طول موثر  : K

 

معمولا ستونهای یک سازه ،اعضای قابهای ساختمانی هستند که شرایط مرزی آنها به نحوه اتصال ابتدا و انتهای ستون و نیز سختی اعمال شده از طرف اعضاء متصل به ستـون بستگی دارد ضریب لاغری این ستونها با توجه به روابط پایداری قاب در دو حالت محاسبه میگردد که عبارت است از :                                                                        

۱-۳٫ حرکت جانبی مقید                                                                             

شکل کمانش یافتـه یک قاب چند طبقه چند دهنه که از حرکت جانبی آن جلوگیـری شده مانند روبروست ممان اینرسی همه ستونـها یکسان و تیرهای هر طبقه هم یکسان فرض شده اند .

 

K  ۳-۳٫ نکات کلیدی محاسبات

۱-۳-۳٫ شرایط خاص تکیه گاهی ستون

در طبقات اول قابها بر روی صفحه ستونها در حالتی که اتصال ستون مفصلی است   در این روابط بینهایت بدست می آید  G (تیر اتصال دهنده دارای صلبیت صفر میباشد) ،

 که مقدار آن برابر ۱۰ فرض میشود در حالت گیردار این مقدار به طور نظری صفر است اما در محاسبات  ۱ فرض می شود .

G 2-3-3. ضرائب اصلاحی تیر در محاسبه

روابط بدست آمده در صفحات قبل بر این اساس بدست آمده که روابط بین شیب تیر و   Ѳ=MLb/2EIb لنگر خمشی اعمالی برای قاب مقید در برابر حرکت جانبی به صورت

 در نظر گرفته شود . برای سایر حالتها داریم :

Ѳ=MLb/3EIb                     انتهای تیر مفصلی باشد        

Ѳ=MLb/4EIb                     انتهای تیر گیردار باشد         

 

دانلود رایگان پاورپوینت ضریب طول موثر ستونها

 اطلاعات فایل

بدون دیدگاه