دانلود رایگان فایل PDF گنبد قابوس

دانلود رایگان فایل PDF گنبد قابوس – فایل مورد نظر با فرمت پاورپوینت در قالب  ۳۳ صفحه  می باشد و به بررسی  معماری گنبد قابوس می پردازد.دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

از مطالب موجود و مندرج در این فایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

نام جرجان در اثر تھاجمات تیموریان و مغول ھا از بین رفت و بعدا شھر گنبد بنا گردید

کھ در سال ١٣١۶ ھجری شمسی گنبدکاووس نامیده شد.

نقشھ اصلی این شھر در اوایل سلطنت رضا شاه توسط مھندسان آلمانی طراحی و بھ مرحلھ اجرا
گذاشتھ شد و از شھرھایی است کھ با اصول شھرسازی مدرن طراحی شده و فاقد ھر گونھ معابر تنگ و پر پیچ و خم است.
این شھر امروزه از شھرھای زیبا و دیدنی استان گلستان محسوب می شود. گنبد کاووس در ۵۵ درجھ و ٩ دقیقھ درازای
جغرافیایی و ٣٧ درجھ و ١۵ دقیقھ پھنای جغرافیایی و بلندی ۴۵ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. مرکز شھرستان
گنبدکاووس در ١٩ کیلومتری شمال جاده گرگان – مشھد و در ٢٢۶ کیلومتری شمال خاوری شھر ساری مرکز استان
مازندران است

 دانلود رایگان فایل PDF گنبد قابوس

 دانلود رایگان فایل PDF گنبد قابوس
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه