دانلود رایگان فایل PDF اصلاح خاک با روش پیش بارگذاری

دانلود رایگان فایل PDF اصلاح خاک با روش پیش بارگذاری – فایل مورد نظر با فرمت پاورپوینت در قالب ۱۷ صفحه  می باشد و به بررسی  اصلاح خاک با روش پیش بارگذاری می پردازد.دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

از مطالب موجود و مندرج در این فایل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پیش بارگذاری بوسیله خاکریز
ساده ترین روش برای پیش بارگذاری، بارگذاری بوسیله خاکریز می باشد.

وقتی بار روی خاک نرم قرار داده می شود این بار ابتدا
به آب منفذی وارد می شود. وقتی تراوایی خاک خیلی پایین باشد که معمولا این مشکل روبرو خواهد آمد که فشار آب منفذی
بتدریج کاهش می یابد. این بخاطر آب منفذی است که فقط قادر است با سرعت کم در جهت عمودی جریان پیدا کند. برای
جلوگیری از مشکلات پایدار(مثل ایجاد لغزش صفحه ای) بار باید در چند مرحله در محل قرار داده شود. این بار وقتی نشست به
۳ متر ارتفاع – مقدار نهایی مورد نیاز رسید می تواند برداشته شود. خاکریزهای مورد استفاده در این روش بطور متوسط دارای ۱۰
هستند و معمولا یک تا سه متر نشست ایجاد می کنند

 

دانلود رایگان فایل PDF اصلاح خاک با روش پیش بارگذاری
دانلود رایگان فایل PDF اصلاح خاک با روش پیش بارگذاری
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

منبع:

www.SID.irاطلاعات فایل

بدون دیدگاه