دانلود رایگان فایل نحوه اعمال آنالیز ھای طیفی و تاریخچه زمانی

دانلود رایگان فایل اصول طراحی نما  – فایل مورد نظر با فرمتpdf با حجم  ۵٫۱ مگا بایت می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.
🔵 نحوه اعمال آنالیز ھای طیفی و تاریخچه زمانی در نرم افزار ETABS 2015 (منطبق با آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چھارم)
✅ تهیه کننده: مهندس ایمان نخعی
آنالیز دینامیکی
روش تحلیل دینامیکی برای ساختمان ھای زیر الزامی است : ( مطابق با آئین نامھ ۲۸۰۰ ویرایش چھارم )
الف: ساختمان ھای منظم با ارتفاع بیشتر از ۵۰ متر از تراز پایھ
ب: ساختمان ھای نامنظم با ارتفاع بیشتر از ۵۰ متر از تراز پایھ کھ دارای :
– نامنظمی زیاد و شدید پیچشی در پلان باشد.
– نامنظمی جرمی ، نرم و خیلی نرم در ارتفاع باشد.
تحلیل استاتیکی :
برای تحلیل دینامیکی ابتدا باید سازه را بھ روش استاتیکی معادل ، دقیق تحلیل نمود و پس از تحلیل دینامیکی باید برش ھای پایھ این دو روش را ھمپایھ ساخت. نحوه ھمپایھ سازی نیز در قسمت ھای بعدی توضیح داده شده است.
تحلیل دینامیکی و روش ھای خطی آن :
در تحلیل دینامیکی نیروھای جانبی زلزلھ با استفاده از بازتاب دینامیکی کھ سازه بر اثر حرکت زمین ناشی از زلزلھ ، از خود نشان میدھد محاسبھ میشوند. این روش ھا عبارتند از روش تحلیل تاریخچھ زمانی و روش تحلیل طیفی است…

 

 

رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)

موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه