دانلودفایل ۲۳تفاوت بار زلزله و باد

دانلودفایل ۲۳تفاوت بار زلزله و باد – فایل مورد نظربا حجم ۱ مگا بایت می باشد. دوستان گرامی و مهندسین ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانند این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم و رایگان از سافت سیویل دانلود نمایند.
بارهای وارده بر سازه بیشتر به صورت عمودیقائمو جانبی افقی هستند. بارهای قائم عمدتاً شامل بار مرده بوده و رفتار سازه تحت اثر بارهای قائم متغیر، یکسان هستند. بار جانبی بیشتر شامل بار لرزه ای زلزله، بار باد، بار مهار، سونامی و غیره است، در این میان این بار ها، بار زلزله و بار باد رایج تر هستند. نحوه ی اثر این نیروها و رفتار سازه تحت این نیرو ها متغیر است.
در این مقاله، نویسنده در نظر دارد تا تاثیر این نیروها و عملکرد مختلف سازه را ارائه کند. بار زلزله به جرم سازه و نحوه ی توزیع جرم بستگی دارد. بار به مرکز جرم سازه وارد می شود.
بار باد به سطح اکسپوز مساحت در معرض باد سازهبستگی دارد.بار باد عمدتاً به قاب های بیرونی مثلا قاب هایاکسپوز اثر خواهد کرد و این نیرو برای قاب های داخلی کاهش می یابد اثر سپری…
رمز فایل : www.softcivil.ir (با حروف کوچک)
موضوع اول
موضوع اول

اطلاعات فایل

بدون دیدگاه