خطرات ساخت و ساز بر روی گسل های فعال + تصویر

به طور کلی، باید از ساخت و ساز بر روی گسل ها و یا مجاورت آنها اجتناب کرد.

ساخت و ساز بر روی گسل های باعث موارد از قبیل مشکلات زیر می گردد:

* رخداد شکستگی سطحی

*ایجاد تغییر مکان های افقی و قائم

*شتاب بزرگتر مولفه قائم نسبت به مولفه افقی زلزله

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

در صورت وجود گسل در منطقه، گردآوری اطلاعات زیر برای طراحی، ضروری است:

۱- سن و آخرین حرکت گسل، برای تعیین درجه فعالیت گسل

۲- تعیین نوع گسل و مشخص کردن این موضوع که گشل به صورت امتداد لغز، عادی، معکوس یا تراست فشاری است.

۳- ارتباط هندسه و موقعیت قراگیری ساختمان و امتداد حرکت گسل

۴- تعیین میزان جابجایی های عمودی و افقی

۵- تعیین طول و عرض منطقه خرد شده گسل

 

 

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

 

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

 

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

 

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

 

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

خطرات ساخت و ساز بر روی گسل ها

 

------------------------------------------------------------------------------
خرید پستی و آنلاین پکیج آموزشی نرم افزار SAFE2016
------------------------------------------------------------------------------
در صورت وجود اشکال در این مطلب، لطفاً لینک آن را به تلگرام ما (اینجا)، بفرستید تا اصلاح شود.
------------------------------------------------------------------------------


اطلاعات فایل

بدون دیدگاه