حذف سازه در زیرزمین با استفاده از اتصال مستقیم دال به خاک اطراف

شورلاک یک روش اجرای جدید و جسورانه را به دنیای مهندسی معرفی کرده و آن هم حذف سازه در زیرزمین میباشد!
این روش برای دفعه اول و در دو سازه مختلف همزمان در جهان در حال اجرا است.
با این روش، شما قبل از خاک برداری اطراف زمین شمع های درجا با طول لازم حفر کرده و سپس طبقه به طبقه خاک برداری میکنید. در هر طبقه پس از خاکبرداری و قبل از انجام عملیات مهار گود (در این موارد استفاده از شاتکریت) قسمت نری شورلاک رو در خاک مهار کرده، چیزی مشابه انکراژ معمولی و سپس سازه نگهبان را اجرا میکنیم (در این روش از مش و شاتکریت معمولی استفاده شده) و به همین ترتیب ادامه میدهیم تا پایین. (غیر از طبقه اول از پایین البته).
حالا نکته اینجاست که شما از پایین به بالا، قالب بندی دال را انجام میدهید و بدون نیاز به تیر و ستون و تنها با استفاده از ظرفیت باربری شمع و شورلاک میتوانید دال با ابعاد دهانه حداکثد ٣٠*٣٠ اجرا کنید.
شورلاک اینجا اطمینان از احراز ظرفیت برشی (تعیین کننده) مورد نیاز جهت نگهداری دال را تامین میکند. ولی نکته و تفاوت شورلاک با سایر المانهای برشی این است که شورلاک به دال اجازه “حرکت موقت” ناشی از تغییرمکان بتن (خزش و تنیدگی و …) را میدهد که هیچ المان دیگری در دنیا به شما همچین امکانی را نمیدهد. به همین دلیل شما میتوانید در کل زیرزمین (جز طبقه اول) سازه اصلی شامل تیر و ستون را حذف کنید! و سقف را مستقیم به شمع و سازه نگهبان بدوزید!! کار فوق، مهندسی، ولی ساده، قابل محاسبه و اجرایی است.


اطلاعات فایل

بدون دیدگاه