—————————————————————————————————————————-

دانلود پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷ – بخش اول – آموزش کامل دستورات 

مدت زمان ویدیوها: ۶ ساعت و ۰۲ دقیقه

حجم دانلود: ۶۱۵  مگابایت

 

 ——————————————————————————————————————————

دانلود پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷ – بخش دوم – آموزش مدلسازی پلان دو بعدی و سه بعدی، نماسازی و مدلسازی سه بعدی تختخواب

مدت زمان ویدیوها: ۰۵ ساعت و ۲۴ دقیقه

حجم دانلود: ۶۷۶ مگابایت

 ——————————————————————————————————————————-

دانلود پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷ – به صورت کامل (بخش ۱ و ۲)

مدت زمان ویدیوها: ۱۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

حجم دانلود: ۱٫۲۶ گیگابایت

 ——————————————————————————————————————————-

جلسه اول | معرفی نرم افزار و شخصی سازی | مشاهده آنلاین و دانلود رایگان جلسه ۱
جلسه دوم | (Open, Save, Zoom و Pan)مشاهده آنلاین و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه سوم | دستورات ترسیمی خط و دایره | مشاهده آنلاین و دانلود رایگان جلسه ۳
جلسه چهارم | دستورات ترسیمی کمان و مستطیل | مشاهده آنلاین و دانلود رایگان جلسه ۴
جلسه پنجم |  دستورات ترسیم چند خطی و نقاط | مشاهده آنلاین و دانلود رایگان جلسه ۵
جلسه ششم | روش های انتخاب اشیاء |پیش نمایش و خرید جلسه ۶
جلسه هفتم | دستورات Move و Copy و Rotate و Scale | پیش نمایش و خرید جلسه ۷
جلسه هشتم | آرایه ها یا Array و دستورات offset و Mirror | پیش نمایش و خرید جلسه ۸
جلسه نهم | دستورات Trimو Extend و Stretch | پیش نمایش و خرید جلسه ۹
جلسه دهم | دستورات Grip Editting و Boundary و Overkill | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۰
جلسه یازدهم | دستورات Fillet و Chamfer و عملگرهای Boolean | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۱
جلسه دوازدهم |  دستورات Divide و Measure و Grid و Snap | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۲
جلسه سیزدهم |  مختصات کارتزین و قطبی و Isometric Drafting | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۳
جلسه چهاردهم |  مبحث Object Snapping | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۴
جلسه پانزدهم |  سیستم UCS و دستور Hatch | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۵
جلسه شانزدهم |  تایپ در اتوکد | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۶
جلسه هفدهم|  ابعاد و اندازه ها یا Dimentions | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۷
جلسه هجدهم |  لایه ها یا Layers | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۸
جلسه نوزدهم |  ترتیب نمایش یا Display Order در اتوکد  | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۹
جلسه بیستم |  بلاک ها و Dynamc Block در اتوکد  | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۰
جلسه بیست و یکم |  Design Center و Content Explorer | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۱
جلسه بیست و دوم |  جدول در اتوکد و ارتباط اتوکد و رویت | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۲
جلسه بیست و سوم |  مدلسازی پلان دوبعدی – بخش اول | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۳
جلسه بیست و چهارم |  مدلسازی پلان دوبعدی – بخش دوم | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۴
جلسه بیست و پنجم |   | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۵
جلسه بیست و ششم |  | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۶
جلسه بیست و هفتم|  | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۷
جلسه بیست و هشتم|  | پیش نمایش و خرید جلسه ۲۸

 

بدون دیدگاه