جلسه اول | معرفی نرم افزار و شخصی سازی

جلسه دوم | (Open, Save, Zoom و Pan)

جلسه سوم | دستورات ترسیمی خط و دایره

جلسه چهارم | دستورات ترسیمی کمان و مستطیل

جلسه پنجم |  دستورات ترسیم چند خطی و نقاط

جلسه ششم | روش های انتخاب اشیاء
جلسه هفتم | دستورات Move و Copy و Rotate و Scale 
جلسه هشتم | آرایه ها یا Array و دستورات offset و Mirror
جلسه نهم | دستورات Trimو Extend و Stretch 
جلسه دهم | دستورات Grip Editting و Boundary و Overkill
جلسه یازدهم | دستورات Fillet و Chamfer و عملگرهای Boolean
جلسه دوازدهم |  دستورات Divide و Measure و Grid و Snap
جلسه سیزدهم |  مختصات کارتزین و قطبی و Isometric Drafting
جلسه چهاردهم |  مبحث Object Snapping
جلسه پانزدهم |  سیستم UCS و دستور Hatch
جلسه شانزدهم |  تایپ در اتوکد
جلسه هفدهم|  ابعاد و اندازه ها یا Dimentions
جلسه هجدهم |  لایه ها یا Layers
جلسه نوزدهم |  ترتیب نمایش یا Display Order در اتوکد  
جلسه بیستم |  بلاک ها و Dynamc Block در اتوکد  
جلسه بیست و یکم |  Design Center و Content Explorer
جلسه بیست و دوم |  جدول در اتوکد و ارتباط اتوکد و رویت
جلسه بیست و سوم |  مدلسازی پلان دوبعدی – بخش اول
جلسه بیست و چهارم |  مدلسازی پلان دوبعدی – بخش دوم 
جلسه بیست و پنجم |  
جلسه بیست و ششم | 
جلسه بیست و هفتم| 
جلسه بیست و هشتم| 
 

 —————————————————————————————————————————-

دانلود پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷ – بخش اول – آموزش کامل دستورات 

مدت زمان ویدیوها: ۶ ساعت و ۰۲ دقیقه

حجم دانلود: ۶۱۵  مگابایت

 

 

 ——————————————————————————————————————————

دانلود پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷ – بخش دوم – آموزش مدلسازی پلان دو بعدی و سه بعدی، نماسازی و مدلسازی سه بعدی تختخواب

مدت زمان ویدیوها: ۰۵ ساعت و ۲۴ دقیقه

حجم دانلود: ۶۷۶ مگابایت

 

 

 ——————————————————————————————————————————-

دانلود پکیج آموزشی نرم افزار اتوکد ۲۰۱۷ – به صورت کامل (بخش ۱ و ۲)

مدت زمان ویدیوها: ۱۱ ساعت و ۲۷ دقیقه

حجم دانلود: ۱٫۲۶ گیگابایت

 ——————————————————————————————————————————-

بدون دیدگاه