خرید پکیج ویدیویی ایتبس ۲۰۱۶ (Etbas 2016)

مدت زمان ویدیوها:  حدود ۱۰  ساعت

حجم دانلود: جدود ۹۵۰ مگابایت

 

 ——————————————————————————————————————————

 نمونه ویدیو ها:
جلسه اول | آموزش ایتبس ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ جلسه اول: مرور ویژگیهای جدید  |مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۱
جلسه دوم | آموزش فارسی Etabs2013 جلسه ۲:پارت۱: مدلسازی سازه فولادی | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه دوم | آموزش فارسی Etabs2013 جلسه ۲:پارت۲: مدلسازی سازه فولادی | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه سوم | آموزش ویدیویی مدلسازی، تحلیل و طراحی سازه بتنی با ایتبس ۲۰۱۳| مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۳
جلسه چهارم |  دستورات ترسیم | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۴
جلسه پنجم |  دستورات انتخاب  | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۵
جلسه ششم  | ستون های کامپوزیت  |  مشاهده نمونه جلسه ۶
جلسه هفتم | وارد کردن پلان از اتوکد به ایتبس ۲۰۱۶  | مشاهده نمونه جلسه ۷
جلسه هشتم | مدلسازی، تحلیل و طراحی دیوارهای برشی | مشاهده نمونه جلسه ۸
جلسه نهم  | طراحی دیوار برشی و بهینه سازی  |
جلسه دهم | طراحی اتصالات فولادی در ایتبس  |
جلسه یازدهم | برنامه نویسی در اکسل و اجرا در ایتبس یا سپ   |
جلسه دوازدهم | تعریف مجموعه بارهای یکنواخت در ایتبس  |
جلسه سیزدهم | نحوه ایجاد گزارش در ایتبس  |
جلسه چهاردهم | ضرایب کمانش در ایتبس  |
جلسه پانزدهم |  ترسیمات مربوط به تاریخچه زمانی و تحریک ناشی از راه رفتن در ایتبس  |
جلسه شانزدهم | طراحی تیرهای کامپوزیت در ایتبس |
جلسه هفدهم| توالی ساخت در ایتبس  |
جلسه هجدهم|  Section Cut ها در ایتبس |
جلسه نوزدهم |  ایجاد زلزله های مصنوعی در ایتبس |
جلسه بیستم |  ارتباط ایتبس با رویت |
جلسه بیست و یکم |  طراحی بر اساس عملکرد در ایتبس |
جلسه بیست و دوم | تحلیل طیف پاسخ در ایتبس  |
جلسه بیست و سوم |  جابجایی های قائم در سازه های بلند |
جلسه بیست و چهارم | طراحی دال بتن آرمه در ایتبس  |
جلسه بیست و پنجم | پس کشیدگی خودکار دال ها در ایتبس   |
جلسه بیست و ششم | پیچش تصادفی در ایتبس   |

 

No Comments