—————————————————————————————————————————-

خرید پکیج آموزش ویدیویی فارسی نرم افزار سیف ۲۰۱۶ (SAFE 2016)

مدت زمان ویدیوها: ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه

حجم دانلود: ۸۰۰ مگابایت

 

 ——————————————————————————————————————————

 نمونه ویدیو ها:
جلسه اول | مدلسازی دال بتن مسلح|مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۱
جلسه دوم | پس کشیدگی دال بتنی | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه سوم | تکنیک های ترسیم | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۳
جلسه چهارم | وارد کردن فایل از اتوکد | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۴
جلسه پنجم | ترسیم دستی تاندون ها | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۵
جلسه ششم | روش های ویرایش | پیش نمایش و خرید جلسه ۶
جلسه هفتم | تعریف الگوهای بار به صورت زنده یا Auto Pattern Live پیش نمایش و خرید جلسه ۷
جلسه هشتم | تحلیل مقطع ترک خورده در نرم افزار سیف | پیش نمایش و خرید جلسه ۸
جلسه نهم | مدلسازی و تحلیل فونداسیون های گسترده | پیش نمایش و خرید جلسه ۹
جلسه دهم | آپلیفت فونداسیون ها | پیش نمایش و خرید جلسه ۱۰
جلسه یازدهم | ابزار قاب معادل یا Equivalant Frame | مشاهده و خرید جلسه ۱۱
جلسه دوازدهم | محاسبه زمان تناوب و مود شکل ها | مشاهده و خرید جلسه ۱۲
جلسه سیزدهم | مدلسازی، تحلیل و طراحی پی های تکی
جلسه چهاردهم | مدلسازی، تحلیل و طراحی پی های نواری (مقدماتی)
جلسه پانزدهم | مدلسازی، تحلیل و طراحی پی های نواری (پیشرفته)
جلسه شانزدهم | مدلسازی، تحلیل و طراحی پی های مرکب
جلسه هفدهم| مدلسازی، تحلیل و طراحی پی های گسترده
جلسه هجدهم | مدلسازی، تحلیل و طراحی تیرها با مقاطع مختلف
جلسه نوزدهم | مدلسازی، تحلیل و طراحی دال های دوطرفه بدون تیر داخلی
جلسه بیستم | مدلسازی، تحلیل و طراحی دال های دوطرفه با تیر داخلی

بدون دیدگاه