خرید پکیج آموزش ویدیویی فارسی نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

مدت زمان ویدیوها:  حدود ۷ ساعت

حجم دانلود: حدود ۷۰۰ مگابایت

 

 ——————————————————————————————————————————

 نمونه ویدیو ها:
جلسه اول | آموزشی تحلیل فرکانسی ورق با نرم افزار آباکوس  |مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۱
جلسه دوم | نحوه مدلسازی قاب فولادی در آباکوس  | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه سوم | مدلسازی میراگرهای فولادی شیاردار (SSD Damper) در آباکوس| مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۳
جلسه چهارم | نحوه استفاده از دستور Cut Exrude در ABAQUS| مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۴
جلسه پنجم | نرم افزار Get Data + دانلود + آموزش ویدیویی | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۵
جلسه ششم  | تحلیل استاتیکی خطی یک تیر فولادی  |  مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه هفتم | تحلیل استاتیکی پوسته | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه هشتم | تحلیل کمانشی پوسته  | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه نهم  | نحوه مدلسازی تیر کامپوزیت با نرم افزار آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه دهم |  برخورد سیلندر به تیر فولادی | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه یازدهم |  مدلسازی پانل ساندویچی در آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه دوازدهم | دستک فولادی دارای سوراخ | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه سیزدهم |  مدلسازی میله با قطر متغیر در آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه چهاردهم | مدلسازی و تحلیل خرپای دوبعدی با آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه پانزدهم |  اعمال زلزله به قاب فولادی در آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه شانزدهم |آموزش مدلسازی قاب بتن آرمه در آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه هفدهم| آموزش ترسیم منحنی هیسترزیس| مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه هجدهم |  تحلیل استاتیکی ورق سوراخدار برای بررسی تمرکز تنش | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه نوزدهم | تحلیل استاتیکی میز آلومینیومی با نرم افزار آباکوس | مشاهده نمونه و خرید این ویدیو
جلسه بیستم | مدلسازی اتصال دو صفحه با پیچ در آباکوس | 
جلسه بیست و یکم |  نرم افزار ABAQUS – نیروی پیچ (Bolt Load) | 
جلسه بیست و دوم | ترسیم نمودارهای لنگر خمشی و برش در ABAQUS | 
جلسه بیست و سوم | صفحه فولادی دارای حفره در آباکوس| 
بدون دیدگاه