خرید پکیج آموزش ویدیویی فارسی نرم افزار رویت ۲۰۱۷ (Revit 2017)

مدت زمان ویدیوها: ۶ ساعت

حجم دانلود: ۸۰۰ مگابایت

 

 ——————————————————————————————————————————

 نمونه ویدیو ها:
جلسه اول | مقدمه و معرفی نرم افزار  |مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۱
جلسه دوم | برخی دستورات در رویت | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۲
جلسه سوم | روش های انتخاب اشیاء | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۳
جلسه چهارم | تنظیمات پروژه و ایجاد تمپلت | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۴
جلسه پنجم | برخی دستورات اساس رویت | مشاهده و دانلود رایگان جلسه ۵
جلسه ششم  | اضافه کردن درب ها و پنجره ها  |  مشاهده نمونه جلسه ۶
جلسه هفتم | استفاده از قیدها و هم امتداد کردن | مشاهده نمونه جلسه ۷
جلسه هشتم | لینک کردن رویت و اتوکد | مشاهده نمونه جلسه ۸
جلسه نهم  | ترسیم کف در رویت |
جلسه دهم |  ترسیم سقف در رویت |
جلسه یازدهم |  کار با روم تگ و … در رویت |
جلسه دوازدهم | اکسپورت کردن از رویت به کد |
جلسه سیزدهم |  اندازه گذاری در رویت |
جلسه چهاردهم | نحوه ایجاد دید دوربین در رویت |
جلسه پانزدهم |  گرفتن رندر در رویت |
جلسه شانزدهم | مدلسازی دو بعدی و سه بعدی پلان در رویت – ساختمان ۱ |
جلسه هفدهم| مدلسازی دو بعدی و سه بعدی پلان در رویت – ساختمان ۲ |
بدون دیدگاه