آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

structure

چطور بدون امکانات، شاهکارهای مهندسی خلق کنیم؟

چطور بدون امکانات، شاهکارهای مهندسی خلق کنیم؟      

چی بود؟ چی شد؟ – برجی در قطر

چی بود؟ چی شد؟ - برجی در قطر  

جوشکاری ساپورت لوله ها به میلگرد سقف

جوشکاری ساپورت لوله ها به میلگرد سقف  

خوردگی و زنگ زدگی میلگرد

 بتن به علت ضخامت کم از بین می رود و میلگرد دچار خوردگی و زنگ زدگی شده و عملا کارایی خود را از دست می دهد