آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

steel

بادبند خارج از آکس ستون

بادبند خارج از آکس ستون  

کسی در مورد اینا نظری داره؟

کسی در مورد اینا نظری داره؟  

قالب های چوبی در بتن ریزی فونداسیون

قالب های چوبی در بتن ریزی فونداسیون  

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت  

قفس شمع یا pile cage

قفس شمع یا pile cage  

زنگ زدگی و خوردگی میلگرد ها

زنگ زدگی و خوردگی میلگرد ها