آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

plan

می خواد یه مهندس عمران و شهرسازی بشه

می خواد یه مهندس عمران و شهرسازی بشه

نحوه جانمایی صحیح اعضای مقاوم درپلان در برابر زلزله

نحوه جانمایی صحیح اعضای مقاوم درپلان در برابر زلزله    

پنجره در معماری و نما

پنجره در معماری و نما  

نظرتون در مورد این نوع نقشه کشی چیه؟

نظرتون در مورد این نوع نقشه کشی چیه؟