آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

photo

وال پست در میانه دیوار، شاخک ندارد

وال پست در میانه دیوار، شاخک ندارد

نحوه جانمایی صحیح اعضای مقاوم درپلان در برابر زلزله

نحوه جانمایی صحیح اعضای مقاوم درپلان در برابر زلزله    

قالب های چوبی در بتن ریزی فونداسیون

قالب های چوبی در بتن ریزی فونداسیون  

عبور دریچه کولر از سقف

عبور دریچه کولر از سقف  

پنجره در معماری و نما

پنجره در معماری و نما  

بلوک های بتنی سبک

بلوک های بتنی سبک  

انواع مختلف مقاطع و نیمرخ های فولادی

انواع مختلف مقاطع و نیمرخ های فولادی  

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت

اتصال دو ستون فولادی به کمک ورق یا پلیت  

نظرتون در مورد نمای این ساختمان چیه؟

نظرتون در مورد نمای این ساختمان چیه؟  

چی بود؟ چی شد؟ – برجی در قطر

چی بود؟ چی شد؟ - برجی در قطر