آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

concrete

کسی در مورد اینا نظری داره؟

کسی در مورد اینا نظری داره؟  

قالب های چوبی در بتن ریزی فونداسیون

قالب های چوبی در بتن ریزی فونداسیون  

بلوک های بتنی سبک

بلوک های بتنی سبک  

یک بتن ریزی فوق العاده

یک بتن ریزی فوق العاده  

خوردگی و زنگ زدگی میلگرد

 بتن به علت ضخامت کم از بین می رود و میلگرد دچار خوردگی و زنگ زدگی شده و عملا کارایی خود را از دست می دهد