آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

column

کسی در مورد اینا نظری داره؟

کسی در مورد اینا نظری داره؟  

حفظ پایداری دیوار توسط شاخک گذاری در دیوار و نصب یونولیت جدا سازی دیوار ها از ستون در زلزله

حفظ پایداری دیوار توسط شاخک گذاری در دیوار و نصب یونولیت جدا سازی دیوار ها از ستون در زلزله  

یکی دیگر از دلایل حذف ستون کشف شد

یکی دیگر از دلایل حذف ستون کشف شد  

تخریب ستون و ایجاد مفاصل پلستیک

تخریب ستون و ایجاد مفاصل پلستیک