آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

architecture

تصویری از هتل مهینستان راهب کاشان

تصویری از هتل مهینستان راهب کاشان  

سایبان با طرح معمارانه فوق العاده

سایبان با طرح معمارانه فوق العاده  

نمونه اسکس فوق العاده دیگر

نمونه اسکس فوق العاده دیگر  

نمایی زیبا از شهر رم ایتالیا

نمایی زیبا از شهر رم ایتالیا  

پنجره بزرگ نعل درگاه و فریم پنجره ندارد و مشکل ساز خواهد شد

پنجره بزرگ نعل درگاه و فریم پنجره ندارد و مشکل ساز خواهد شد      

معماری های خارق العاده – از رویا تا واقعیت

معماری های خارق العاده - از رویا تا واقعیت  

پنجره در معماری و نما

پنجره در معماری و نما