آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

arch

وال پست در میانه دیوار، شاخک ندارد

وال پست در میانه دیوار، شاخک ندارد

چطور بدون امکانات، شاهکارهای مهندسی خلق کنیم؟

چطور بدون امکانات، شاهکارهای مهندسی خلق کنیم؟      

پنجره بزرگ نعل درگاه و فریم پنجره ندارد و مشکل ساز خواهد شد

پنجره بزرگ نعل درگاه و فریم پنجره ندارد و مشکل ساز خواهد شد      

پنجره در معماری و نما

پنجره در معماری و نما