آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

میلگرد

تصویری جالب از مقایسه اندازه میلگردها (آرماتورها)

تصویری جالب از مقایسه اندازه میلگردها (آرماتورها)  

جا نبوده تو دیوار وگرنه مقطع آرماتور بیشتری نیاز داشته

جا نبوده تو دیوار وگرنه مقطع آرماتور بیشتری نیاز داشته      

میلگردهای بی کیفیت در خرپای تیرچه

میلگردهای بی کیفیت در خرپای تیرچه    

زنگ زدگی و خوردگی میلگرد ها

زنگ زدگی و خوردگی میلگرد ها  

جوشکاری ساپورت لوله ها به میلگرد سقف

جوشکاری ساپورت لوله ها به میلگرد سقف