آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

معماری

وقتی همه زندگیت میشه معماری ?

وقتی همه زندگیت میشه معماری ?  

اینها فنجان نیستن، بالکن هستند…

اینها فنجان نیستن، بالکن هستند...  

عکس تلفیقی زیبا از مجموعه معماری راهروها

عکس تلفیقی زیبا از مجموعه معماری راهروها  

زیبایی خارق العاده کشور استرالیا با پل های زیبا

زیبایی خارق العاده کشور استرالیا با پل های زیبا  

کیک تولد کارگاهی

کیک تولد کارگاهی  

استفاده از چوب به جای آجر در ساختمان

استفاده از چوب به جای آجر در ساختمان  

ترکیب رنگ سفید و کرم در معماری داخلی

ترکیب رنگ سفید و کرم در معماری داخلی  

معماری شهر وین در اتریش

معماری شهر وین در اتریش    

المان های شهری در معماری آینده

المان های شهری در معماری آینده    

تصویری از یک ساختمان سبز

تصویری از یک ساختمان سبز