آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

معماری سازه ها

الهام از طبیعت موجودات زنده (نهنگ) در طراحی معماری سازه های مدرن

الهام از طبیعت موجودات زنده (نهنگ) در طراحی معماری سازه های مدرن  

نمایی از موزه تاریخ طبیعی لندن – انگلستان

نمایی از موزه تاریخ طبیعی لندن - انگلستان  

تامین پارکینگ خیلی مهمه در معماری

 تامین پارکینگ خیلی مهمه در معماری