آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

عمران

زیبایی خارق العاده کشور استرالیا با پل های زیبا

زیبایی خارق العاده کشور استرالیا با پل های زیبا  

کیک تولد کارگاهی

کیک تولد کارگاهی  

تیرهای کهکشانی یا سیستم تیرهای اقماری

تیرهای کهکشانی یا سیستم تیرهای اقماری  

باباش خیاط بوده خودش کارگر

باباش خیاط بوده خودش کارگر  

روز اول کاری یک مهندس عمران

روز اول کاری یک مهندس عمران  

تلفیق عمران و هنر در ارماتور بندی

تلفیق عمران و هنر در ارماتور بندی