آخرین اخبار : 

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس

نکته اجرایی روز: نحوه اجرای نعل درگاه درب تراس   0 More »

عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی

نکته اجرایی روز: عدم قالب بندی مناسب در محل اتصال تیر به ستون بتنی و ایرادات اجرایی به وجود آمده   0 More »

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد

نکته اجرایی روز: بتن ریزی کلاف عرضی تیرچه باید به صورت کامل صورت گیرد   0 More »

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات

شکستن تیرچه برای عبور لوله های تاسیسات   0 More »

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه

نکته اجرایی – حمل زودهنگام تیرچه   0 More »

 

شهرسازی

نمونه ای از کاربرد زمین های خالی بین دو ساختمان در شهر پاریس

نمونه ای از کاربرد زمین های خالی بین دو ساختمان در شهر پاریس - (زمین بسکتبال)  

نمایی از شهر منهتن ایالات متحده

نمایی از شهر منهتن ایالات متحده  

نمایی خارق العاده از پارک مرکزی نیویورک

نمایی خارق العاده از پارک مرکزی نیویورک

کسانی که برای شهر ها زحمت می کشند

کسانی که برای شهر ها زحمت می کشند  

می خواد یه مهندس عمران و شهرسازی بشه

می خواد یه مهندس عمران و شهرسازی بشه